COME A CASA – 03/03/2020

Beschrijving van de reclame

De Franstalige spot toont een man onder de douche die een tv-reeks bekijkt op zijn smartphone en die, nog steeds naakt, vervolgens een lasagne uit de oven haalt terwijl hij verder blijft kijken naar de tv-reeks op zijn laptop. Hij installeert zich vervolgens in een zetel.  
VO : « Houlà, toi, tu veux pas décrocher hein. OK, t’inquiète, déguste une de nos délicieuses lasagnes. Quoi de mieux que Come a casa à part … »  
Jingle : « Un marathon de série a casa. » 

Motivering van de klacht(en)

De klager vraagt zich af waarom deze reclame mannelijke naaktheid gebruikt. Hij vindt dit schandelijk.  

Standpunt van de adverteerder

De Jury heeft deze reclame onderzocht op basis van de artikels 4 en 6 van haar reglement (zie www.jep.be, rubriek “Extra info – Juryreglement”) die voorzien dat in geval van onontvankelijkheid, manifeste inbreuken of manifest gebrek aan inbreuken, de adverteerder niet wordt uitgenodigd zijn standpunt over te maken.  

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de tv-spot een man in scène brengt die, zonder zich aan te kleden, van in zijn douche tot in het salon, naar het scherm blijft kijken, en dit om de slogan « Quoi de mieux que Come a casa à part un marathon de série a casa » te illustreren.  

Volgens de Jury is de naaktheid van de man in kwestie, wiens geslachtsdelen men niet ziet en die doorheen zijn interieur beweegt, niet choquerend of misplaatst.  

Rekening houdend met de huidige maatschappelijke context, is de Jury van mening dat de tv-spot geen visuele voorstelling bevat die niet strookt met de geldende fatsoensnormen.  

Zij is tevens van mening dat de getoonde scènes niet van aard zijn om de menselijke waardigheid aan te tasten.  

In het algemeen is de Jury derhalve van oordeel dat de reclame niet strijdig is met de JEP-Regels inzake de afbeelding van de mens.  

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.  

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.  

Adverteerder: COME A CASA
Product/Dienst: Kant-en-klaar maaltijden
Media: TV
Initiatief: Consument
Categorie: Voedingsmiddelen
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  03/03/2020