COLUMBIA TRISTAR HOME ENTERTAINMENT – 30/09/2004

Beschrijving van de reclame

Een affiche met als titel : « Il faut être CON pour rater ça, €149,99 » toont een console waarboven 2 vingers worden afgebeeld onder de vorm van ezelsoren (symbool van domheid). Onderaan worden het website-adres en Playstation 2 vermeld.

Motivering van de klacht(en)

De weergegeven boodschap van deze reclame is schandalig: het is een belediging, een vorm van misprijzen t.a.v diegenen die niet vallen voor playstation. Deze reclame gebruikt een jeugdige woordenschat (het woord “stom”), hetgeen vulgair is, de jeugd in hun eer treft en aanzet tot spotternij.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat de affichage-campagne er gekomen is ter ondersteuning van de hoofdcampagne via radio waarvan de inhoud gebaseerd was op humor om een spectaculaire prijsdaling aan te kondigen. De twee vullen elkaar aan, maar hij begrijpt dat er een verschil is tussen het horen of het zien van het woord “CON”. De bedoeling bestond erin dit woord te gebruiken in zijn figuurlijke betekenis en diende aldus geïnterpreteerd te worden als “idioot” . Playstation is een synoniem voor “spel” en leent zich tot een speelse benadering.

Jurybeslissing

Gelet op de vermelding van de prijs heeft de Jury gemeend dat de boodschap op zich niet van aard is misprijzend te zijn of te spotten met diegenen die het product niet gebruiken. Daarentegen was zij van oordeel dat het woord “CON” in grote letters op een affiche, in de negatieve betekenis kan opgevat worden en het gebruik van dit woord derhalve niet getuigt van goede smaak, in het bijzonder in een boodschap die zich voornamelijk tot een jonge doelgroep richt.
Daar dergelijke vorm van communicatie negatieve reacties kan uitlokken en ongunstig kan zijn t.a.v de reclame, heeft de Jury gemeend een advies van voorbehoud te moeten formuleren overeenkomstig art. 4 van haar reglement.

Adverteerder: COLUMBIA TRISTAR HOME ENTERTAINMENT
Product/Dienst: Playstation
Media: Affiche
Onderzoekscriteria: Fatsoen en goede smaak
Initiatief: Consument
Type beslissing: Advies van voorbehoud
Datum afsluiting:  30/09/2004