COLUMBIA TRISTAR HOME ENTERTAINMENT – 28/06/2005

Beschrijving van de reclame

Een advertentie toont een geopend boek met op de rechterpagina de volgende tekst : « WERKEN AAN JE OPSLAG TIJDENS DE UREN !
1. Trek je rok op. Hoger!
2. Ga wijdbeens staan.
3. Buk. Dieper !
4. Wiebel langzaam heen en weer.
5. Wacht nu tot je baas voorbij komt.
6. Je bent nu klaar voor een fikse opslag.
In het midden van deze pagina wordt een tennisbal afgebeeld.
Onderaan wordt vermeld: “fun anyone? Playstation 2”met een afbeelding van het spel in kwestie.

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame vormt een ernstige belediging en is vernederend en seksistisch. Zij bestendigt het stereotype van de vrouw als zijnde “altijd bereid tot seks” en steeds ter beschikking van de man. Zij geeft een beeld weer van de vrouw als zijnde een object, verplicht om haar fysiek en seks als argument te gebruiken om te slagen. De professionele bekwaamheden van vrouwen worden simpelweg genegeerd. Deze reclame geeft geenszins de werkelijkheid weer, noch de plaats die vrouwen in de maatschappij innemen.

Deze reclame banaliseert seksuele intimidatie op het werk.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder legde uit dat de advertentie eerst in het Nederlands opgesteld werd en vervolgens aangepast werd in het Frans. Hij liet gelden dat de Nederlandstalige versie iets subtieler en dus meer humoristisch is, terwijl de Franse vertaling iets explicieter geworden is. Zijn bedoeling bestond erin om met humor te communiceren en het figuurlijke te bespelen. Playstation is synoniem voor spel, hobby en goed humeur en aldus niet vreemd aan de slogan “Fun Anyone”, hetgeen aanleiding geeft tot een ludieke benadering. Hij stelde tevens dat de waarden van het merk (origineel, onvoorspelbaar, challenge, durf,…) systematisch de basis vormen voor de creatieve uitvoering van de communicatie.

Jurybeslissing

De Jury was van oordeel dat zowel de Franse als de Nederlandse versie van deze reclameboodschap te expliciet en weinig subtiel is en kan gepercipieerd worden als seksistisch en aldus van aard om stereotypes mbt de vrouw te bestendigen en discriminatie op grond van geslacht te tolereren. Zij was tevens van oordeel dat deze reclameboodschap (FR+NL) niet getuigt van voldoende zin voor sociale verantwoordelijkheid. Zij is van aard om seksuele intimidatie op het werk te banaliseren en de menselijke waardigheid en het fatsoen aan te tasten. Op basis van art. 1,al.2 en art. 4,al.1 van de IKK code, alsook de punten 2,3,en 4 van de JEP aanbevelingen inzake de afbeelding van de mens, heeft de Jury aan de adverteerder de aanbeveling gedaan om deze advertentie niet meer te verspreiden en dit zowel de Nederlandse als de Franse versie.

Gevolg

De adverteerder bevestigde dat hij de aanbeveling van de Jury om deze advertentie niet meer te verspreiden, zal naleven.

Adverteerder: COLUMBIA TRISTAR HOME ENTERTAINMENT
Product/Dienst: Playstation
Media: Dagblad
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  28/06/2005