COLRUYT – 30/09/2011

Beschrijving van de reclame

In de radiospot is onder meer het volgende te horen: “En nu bij Colruyt Chateau Jacques Blanc voor € 6.99 per fles, de goedkoopste St. Emilion Grand Cru van België”. Deze zin wordt telkens voorafgegaan door een van de methodes waarop Colruyt bespaart ten voordele van zijn klanten.

Motivering van de klacht(en)

Deze fles is niet verkrijgbaar bij Colruyt te Nossegem, met als verklaring dat dit artikel niet behoort tot de verplicht op te nemen producten, en dus ook niet verkocht moet worden in alle Colruyt-winkels.

Standpunt van de adverteerder

Gezien deze klacht een belangrijke publicitaire actie betreft, Wijnfestival 2011, die in alle Colruyt winkels van toepassing is, heeft de adverteerder onmiddellijk informatie ingewonnen betreffende de aanwezige en beschikbare stock, de uitgevoerde leveringen en de uitstalling van het product in de winkels. De adverteerder deelde mee dat uit al zijn gegevens blijkt dat in elke winkel meer dan voldoende stock voorhanden is, dat de winkels tijdig en normaal beleverd werden, en dat de uitstalling gebeurde op de wijze die voor dergelijke acties gebruikelijk is (op ‘kop’ van een rayon).
De adverteerder heeft ook navraag gedaan bij het personeel van de betrokken winkel over de klacht (bewering dat dit artikel niet behoort tot de verplicht op te nemen producten) doch kon niemand vinden die dit per vergissing aan een klant gemeld zou hebben.
In ieder geval was en is het betreffende product in het betrokken filiaal te Nossegem en in al de Colruyt winkels in meer dan voldoende mate aanwezig om gelet op de omvang van de publiciteit, en rekening houdend met de ervaring met vorige acties en vooruitzichten, de vraag te dekken.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de reclame een fles wijn aankondigt aan de prijs van 6,99 euro.

Ingevolge het schrijven van de adverteerder heeft de Jury genoteerd:
- dat in elke winkel voldoende stock voorhanden was rekening houdend met de omvang van de publiciteit in kwestie, dat de winkels tijdig en normaal beleverd werden, en dat de uitstalling gebeurde op de wijze die voor dergelijke acties gebruikelijk is;
- dat op 22 september 2011 het betreffende product in het filiaal in Nossegem nog in voldoende mate aanwezig was;
- dat navraag werd gedaan bij het personeel van de betrokken winkel over de klacht (volgens dewelke in de betrokken winkel meegedeeld werd dat dit artikel niet behoort tot de verplicht op te nemen producten, en dus niet verkocht moet worden in alle Colruyt-winkels), doch niemand kon vinden die dit aan een klant gemeld zou hebben.

Gelet op het voorgaande is de Jury van oordeel dat deze reclame niet misleidend is en geen inbreuk uitmaakt op art. 91, 5° van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend op dit punt geen opmerkingen te moeten formuleren.

De Jury heeft evenwel tevens vastgesteld dat de reclameboodschap betrekking heeft op een alcoholhoudende drank en binnen het toepassingsgebied van het Convenant inzake gedrag en reclame met betrekking tot alcoholhoudende dranken valt.

De Jury is derhalve van oordeel dat de educatieve slogan vermeld dient te worden, dit overeenkomstig artikel 11 en bijlage B van het Convenant.

Op basis van deze bepalingen en conform artikel 8 JEP reglement, heeft de Jury de adverteerder verzocht om deze reclame aldus te wijzigen en bij gebreke daaraan deze reclame niet meer te verspreiden.

Gevolg

De adverteerder heeft meegedeeld dat de mediacampagne zoals gepland afgelopen is, maar dat hij de opmerking met betrekking tot de vermelding van de educatieve slogan zeker zou meenemen naar de bespreking van eventuele volgende mediacampagnes.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: COLRUYT
Product/Dienst: Chateau Jacques Blanc
Media: Radio
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid, Andere
Initiatief: Consument
Categorie: Dranken
Datum afsluiting:  30/09/2011