COLRUYT – 29/09/2023

Beschrijving van de reclame

Aan het rek met de betrokken promoverpakkingen van het product in de winkel in kwestie was een blad opgehangen met daarop de volgende tekst:
“13 + 2 gratis
Juliper blikje 33cl
Met een fris biertje in de hand is het nog zo plezant!”.

Motivering van de klacht(en)

De klaagster vindt het onaanvaardbaar dat dergelijke boodschap in een buurtsupermarkt wordt uitgehangen. Het doelpubliek van een buurtwinkel omvat ook minderjarigen en zij krijgen volgens haar zo de boodschap mee dat alcohol niet gevaarlijk maar plezant is.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat de communicatie waarover sprake is, werd opgehangen in één lokale Okay-winkel gedurende twee weken, en dit in 1 exemplaar. Het betrof een alleenstaand initiatief van het winkelpersoneel dat deze communicatie heeft opgesteld, afgedrukt en uitgehangen. Deze communicatie werd aldus niet voor alle Okay-winkels uitgerold.
Hij wenste te benadrukken dat hij op geen enkele manier heeft beoogd om alcoholgebruik te promoten of aan te moedigen ten aanzien van minderjarigen, zoals in de klacht wordt genoemd. Hij had bovendien geenszins de intentie om met zijn communicatie te suggereren dat alcoholhoudende dranken een noodzakelijke voorwaarde zouden zijn om het dagelijks leven gelukkiger te maken of om een feestelijke sfeer te creëren.
Hij gaf echter tevens aan te begrijpen dat de perceptie van zijn communicatie belangrijk is en verontschuldigde zich voor onbedoelde interpretaties die zijn ontstaan door deze recente communicatie. In de toekomst zal hij extra aandacht besteden aan het vermijden van dergelijke misverstanden en rekening houden met deze bezorgdheden bij de creatie en ontwikkeling van nieuwe marketingcampagnes.

Jurybeslissing

De Jury heeft dit dossier onderzocht rekening houdend met de argumenten van de betrokken partijen en in het licht van het Convenant inzake reclame voor en marketing van alcoholhoudende dranken (hierna: het Convenant).

De Jury heeft kennisgenomen van de reclame in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Zij heeft vastgesteld dat de aan een winkelrek opgehangen affiche verwijst naar een promotionele actie met betrekking tot een alcoholhoudende drank en daarbij de tekst “Met een fris biertje in de hand is het nog zo plezant!” vermeldt.

Zij heeft er ingevolge het antwoord van de adverteerder onder meer nota van genomen dat het hier een alleenstaande communicatie in de betrokken winkel betrof en dat het niet zijn bedoeling was om alcoholgebruik te promoten of aan te moedigen ten aanzien van minderjarigen.

Dienaangaande is de Jury van mening dat de reclame in kwestie inderdaad niet van aard is om gericht te zijn op minderjarigen in de zin van artikels 2.1 en 4.1 van het Convenant, noch door haar inhoud, noch door het communicatiemiddel.

Zij is echter tevens de mening toegedaan dat de voor de affiche gekozen slogan hier wel degelijk suggereert dat alcoholhoudende dranken een noodzakelijke voorwaarde zijn om het dagelijks leven gelukkiger te maken of om een feestelijke sfeer te creëren.

De Jury is derhalve van oordeel dat de betrokken affiche aldus indruist tegen artikel 3.5 van het Convenant.

Zij heeft bovendien vastgesteld dat de affiche hierbij eveneens nalaat om de door artikel 11.1 + Bijlage B van het Convenant voorgeschreven educatieve slogan “Bier met liefde gebrouwen, drink je met verstand” te vermelden.

Gelet op het voorgaande en op basis van voormelde bepalingen, heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om deze reclame naar de toekomst toe niet meer te verspreiden.

Gevolg

De adverteerder heeft bevestigd de Jurybeslissing te zullen naleven.

Adverteerder: COLRUYT
Product/Dienst: Okay Nazareth Jupiler-actie
Onderzoekscriteria: Andere
Initiatief: Consument
Categorie: Dranken
Datum afsluiting:  29/09/2023