COLRUYT – 22/05/2014

Beschrijving van de reclame

De e-mail met als titel “Communie of lentefeest voor de deur? Leg een geschenklijstje bij DreamLand” vermeldt de voordelen van een geschenklijst bij DreamLand: “Ook DreamLand trakteert op leuke cadeautjes:”.

In de linkse kolom:
“Bij het leggen van een lijst:
• 1 LEGO-cadeautje (alleen eerste communie / lentefeest)
• 1 cadeaubon t.w.v. € 50 voor Center Parcs*
• 20% korting op een artikel uit de kindercollectie bij JBC*
• 1 toegangsticket voor Bobbejaanland*
*Zie bon voor voorwaarden.”.

In de rechtse kolom:
“Bij het afsluiten van een lijst**:
• Eerste communie / lentefeest en plechtige communie: 1 waardebon t.w.v. 5% van het totaal van alle gekochte artikelen van op het geschenklijstje
• Eerste communie / lentefeest: 1 bon voor het huren van een springkasteel voor 1 dag t.w.v. € 99
**Als er voor minimaal € 250 van de lijst gekocht is.”.

Motivering van de klacht(en)

Het gaat om een reclame per mail om een communielijst aan te leggen. Men trekt de aandacht van de mensen met een springkasteel als men voor 250 euro koopt op de lijst + 20% korting bij JBC + 1 Lego-spel.

Maar de bon is slechts geldig vanaf 02/06/2014. Niemand heeft dit vermeld bij het openen van de lijst, men komt het toevallig te weten door vragen te stellen over de werking maar men heeft dan al speelgoed gekocht.

Volgens de klager is de consument nog maar eens de dupe en gaat het om een misleidende reclame om te klant af te zetten.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder is er van overtuigd in de betrokken e-mail voldoende informatie te hebben meegegeven opdat de consument een waarheidsgetrouw beeld zou hebben van de gevoerde promotie. Daarenboven werd in de door de klager aangehaalde communicatie voor meer informatie ook verwezen naar de website waarop de promotie nogmaals volledig wordt uiteengezet. De e-mail bevat immers duidelijk de link “Tout sur la liste de cadeaux” / “Alle voordelen van geschenklijstjes”.

Bijkomend werd nog uitdrukkelijk aangeduid dat de bon voor het luchtkasteel pas wordt toegekend bij het afsluiten (beëindigen) van een geschenklijst. Dit houdt in het bijzonder in dat er voldoende artikelen dienen te worden aangekocht en dat de lijst dient te worden afgesloten, zijnde beëindigd; slechts op dat ogenblik zal de klant recht hebben op de bon met betrekking tot het springkasteel.

De andere voordelen die de klager aanhaalt, zijn voordelen die worden toegekend bij het openen/leggen van een lijst. In de e-mail wordt immer duidelijk een onderscheid gemaakt tussen “à l’ouverture de la liste” / “Bij het leggen van een lijst” en “à la clôture de la liste” / “Bij het afsluiten van een lijst”.

Om deze redenen is de adverteerder dan ook van mening dat de reclame, rekening houdend met de gebruikte media, de nodige informatie weergeeft alsook op een correcte en duidelijke wijze doorverwijst naar de website waarop alle voordelen in detail werden uiteengezet.

Jurybeslissing

De Jury heeft er kennis van genomen dat de klacht betrekking heeft op het feit dat de beperking aan de geldigheidsduur van de promotie met betrekking tot de huur van een springkasteel onvoldoende duidelijk was voor de consument.

De Jury heeft tevens kennis genomen van de door de klager ontvangen en op 27 maart 2014 gedateerde e-mailing met als titel “Communion ou fête laïque au programme? Déposez une liste de cadeaux chez DreamLand”.

De Jury heeft er nota van genomen dat in deze e-mailing bij een aantal andere promoties aan de hand van een asterisk wordt verwezen naar “* Voir conditions sur le bon.”.

De Jury heeft er tevens nota van genomen dat dezelfde e-mailing ook een bon voor een gratis Suske en Wiske stripverhaal bevat, waarbij duidelijk in de tekst van de e-mailing vermeld staat “Valable du 27/3 au 14/6/2014 inclus.”.

De Jury heeft evenwel tevens vastgesteld dat de betrokken e-mailing nalaat om bij de promotie met betrekking tot de huur van een springkasteel de geldigheidsduur te vermelden of met een asterisk te verwijzen naar voorwaarden op de bon.

In deze context is de Jury van mening dat de e-mailing waarop de klacht betrekking heeft de beperkingen op het vlak van de geldigheidsduur van de promotie met betrekking tot de huur van een springkasteel aldus onvoldoende weergeeft.

De Jury is derhalve van oordeel dat deze reclame van aard is om de gemiddelde consument te kunnen misleiden op het vlak van de geldigheidsduur van de betrokken promotie, wat strijdig is met de artikels 3 en 5 van de code van de Internationale Kamer van Koophandel.

Gelet op het voorgaande en op basis van voormelde bepalingen, heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om de reclame te wijzigen, en bij gebreke daaraan de reclame niet meer te verspreiden.

Gevolg

De adverteerder heeft bevestigd dat hij de beslissing van de Jury zal naleven.

Adverteerder: COLRUYT
Product/Dienst: Dreamland
Media: E-mailing
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  22/05/2014