COLRUYT – 20/11/2019

Beschrijving van de reclame

De spot gebruikt verschillende beelden om de voice-over te illustreren en de volgende teksten:
“There is seasonal.
There is reusable.
There is local.
There is plastic free.
There is veggie.
There is pure taste.
There is respect.
There is eco.
There is a planet B.”.

Motivering van de klacht(en)

De klaagster deelde mee dat na het etaleren van (zogezegd) ecologische producten, de reclame verklaart dat er een planeet B is, daarbij implicerend dat “alles goed gaat”: de producten van de adverteerder verbruiken zal toelaten om alles recht te zetten, geen noodzaak meer voor andere oplossingen om de ecologische catastrofe af te wenden – terwijl, neen, er is geen planeet B.
Het is dus een misleidende en bedrieglijke reclame volgens haar.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat hij zich in de spot ‘there is a planet B’ optimistisch toont over de toekomst en de boodschap brengt dat consumeren ook anders kan en dat ‘bewust’ boodschappen doen echt de moeite waard is. Hij legt dit ‘bewust boodschappen doen’ verder uit in de reclamespot en zet in de verschillende beeldopnames graag zijn ambities qua lokaal aankopen, seizoensgebonden en fairtrade producten verkopen, pure smaak, enz. in de verf.

Hij is dankbaar voor het kostbare werk dat de klimaatbewegingen rond ‘there is no planet B’ al verricht hebben. Door het bekende en herkenbare statement om te draaien geeft hij tegelijk/eigenlijk te kennen dat hij het statement waardevol vindt, dat hij de historiek van het statement kent en deze ook onderschrijft. Uiteraard vindt hij dat het beter kan en moet met onze planeet (en weet hij dat er geen extra planeet is), laat dat duidelijk zijn.

Hij heeft het statement - met een knipoog - willen omdraaien, om - tegelijk met het erkennen van de ernst van de situatie - een boodschap van hoop en optimisme te geven. Met kleine dingen al, bijvoorbeeld de manier waarop men boodschappen doet, kan men een verschil maken. Een bijkomende knipoog aan het gebruik van het statement is dat planet B semantisch verwijst naar zijn merknaam Bio-Planet.

De adverteerder gaf ten slotte aan dat zijn statement niet hol is. Hij geeft invulling aan het statement en aan ‘bewust boodschappen doen’ door te wijzen op ‘alternatieve’ invalshoeken bij het boodschappen doen. Hij beseft dat er ook nog heel wat werk op de plank ligt en gaat onverminderd verder met het zoeken naar alternatieven en oplossingen.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennisgenomen van de video in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Ingevolge het antwoord van de adverteerder heeft zij er nota van genomen dat deze als doel heeft om een optimistische boodschap over te brengen door te tonen dat men zijn boodschappen op een andere manier kan doen door naar zijn winkels te gaan.

Zij heeft er tevens nota van genomen dat de adverteerder de welbekende slogan “There is no planet B” heeft omgedraaid, niet om hem te betwisten maar om hem te gebruiken met een boodschap van hoop en een knipoog naar zijn merk “Bio-Planet”.

De Jury is van mening dat dit voldoende duidelijk blijkt uit de video in kwestie. Volgens haar zal de gemiddelde consument de reclame niet opvatten in de zin die de klaagster daaraan geeft, maar er wel degelijk een boodschap van de adverteerder in zien die zijn diverse inspanningen met het oog op het bieden van alternatieven voor de gebruikelijke consumptiewijzen naar voor wil brengen, zonder er daarom echter op te absolute wijze aanspraak op te maken de houder van oplossingen inzake duurzaamheid te zijn of de huidige ecologische uitdagingen te onderschatten.

Gelet op het voorgaande is de Jury van oordeel dat de reclame in kwestie niet van aard is om de gemiddelde consument te misleiden op deze punten en evenmin een mogelijk gebrek aan kennis inzake milieu uitbuit.

Zij is tevens van oordeel dat de reclame niet getuigt van een gebrek aan een behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in hoofde van de adverteerder.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: COLRUYT
Product/Dienst: Bio-Planet
Media: Internet
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  20/11/2019