COLRUYT – 16/11/2011

Beschrijving van de reclame

Jongen : « Zeg, als ik uw vlieger uit de boom haal, krijg ik dan een kus van u ? »
Meisje : « Dan krijg je er zelfs een dikke knuffel bij. »
Jongen : « Wow ! »
Voice-over : « Ook bij DreamLand krijg je meer dan verwacht».

Motivering van de klacht(en)

Onze maatschappij is hypergeseksualiseerd, zelfs bekeken vanuit een kinderstandpunt. De klager vindt het enorm verbazingwekkend dat een radiospot massaal een beloning ‘in natura’ voor een gedane dienst goedkeurt. Zeker voor kinderen. Wat leert deze spot? Dat meisjes dingen kunnen krijgen in ruil voor een knuffel ? En dat jongens een beloning in natura mogen vragen voor alles wat ze doen? Reclame moet niet enkel gebruik maken van de aantrekkingskracht van het lichaam om te verkopen en al helemaal niet als het om kinderen gaat.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat de bedoeling van dit korte “toneeltje” is om op een ludieke wijze de slagzin – “Ook bij DreamLand krijg je meer dan verwacht” – kracht bij te zetten. Een ander doel dan kinderen en ouders op een grappige en leuke manier aan te spreken heeft de spot hoegenaamd niet.
In vorige spots werd dit principe ook gebruikt, bij voorbeeld als volgt: “Allez papa encore une histoire et puis je fais dodo.”; antwoord van de vader: “Une? Je vais te raconter deux, même trois si tu veux.”, gevolgd door de voornoemde slagzin.
De adverteerder is dan ook van oordeel dat deze reclamespot niet als onfatsoenlijk of strijdig met sociale waarden of goede zeden kan worden beschouwd en dat deze spot bijgevolg in regel is met de betreffende reglementeringen en bepalingen.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat in de spot een jongen aan een meisje vraagt of hij een kus krijgt als hij haar vlieger uit de boom haalt en dat het meisje antwoordt: “Dan krijg je er zelfs een dikke knuffel bij”.

De Jury is van oordeel dat de tekst van de spot geen enkele verwijzing naar seks bevat. De Jury heeft genoteerd dat de bedoeling van de spot was om de slogan van de campagne te illustreren, namelijk “Ook bij Dreamland krijg je meer dan verwacht”.

De Jury is van oordeel dat de spot geen enkel element bevat dat afbreuk doet aan de momenteel geldende fatsoensnormen.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: COLRUYT
Product/Dienst: Dreamland
Media: Radio
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  16/11/2011