COLRUYT – 12/01/2011

Beschrijving van de reclame

De folder van Colruyt, geldig van 22 december 2010 tot 3 januari 2011, bevat een promotie voor houten sleeën.

Motivering van de klacht(en)

In de reclamefolder van Colruyt staan houten sleeën in promotie. Deze sleeën zijn in geen enkele winkel nog beschikbaar, en zijn volgens de info die de klager verkregen heeft van verschillende winkels, reeds geruime tijd uit stock. Waarom dan deze slee in promotie in een reclamefolder plaatsen?

Standpunt van de adverteerder

Vooreerst stelt de adverteerder dat hij het betreurt dat hij één van zijn klanten klaarblijkelijk niet op een adequate manier heeft kunnen bedienen. Iedere ontgoochelde of misnoegde klant is er één te veel.

Deze folder in kwestie is geldig van 22 december 2010 tot 3 januari 2011. Het viel de adverteerder op dat de klacht bij JEP werd geregistreerd op 21 december 2010 en dit terwijl deze folder pas begon te lopen op 22 december 2010. Dit kan een eerste aanduiding zijn waarom het artikel (nog) niet voorradig was in het filiaal van de klant.

Niettemin heeft de adverteerder gemerkt dat dit artikel in de huidige omstandigheden een onverwacht succes kent. De reclamefolder in kwestie werd een 6-tal weken voor de startdatum ervan samengesteld en ook afgedrukt. Op een moment waarop niemand de uitzonderlijke weersomstandigheden had kunnen voorspellen.

Door de onverwachte en overvloedige sneeuwval was het desbetreffende artikel inderdaad in sommige vestigingen al snel niet meer beschikbaar. Om die reden werd, om aan de onverhoopte vraag te voldoen, voorzien in een vervangartikel (een volkomen gelijkwaardige slee) en dit aan dezelfde voorwaarden zoals vermeld in de folder.

Volledigheidshalve wil de adverteerder meegeven dat er met dit vervangartikel ook enige bevoorradingsproblemen kunnen geweest zijn. Door de hevige sneeuwval en de staat van de wegen in het hele land hebben hun vrachtwagens onvoldoende kunnen uitrukken om de winkels te bevoorraden. De adverteerder garandeert echter dat zijn afdeling transport zich uitermate inspant om de opgelopen achterstand zo snel mogelijk in te halen.

De adverteerder begrijpt bijgevolg de frustratie van de klant en wil alles in het werk stellen om deze zo snel mogelijk weg te werken, maar vraagt aan de andere kant ook enig begrip voor de huidige situatie.

Toch kan de klant het vervangartikel reserveren via de rode telefoon of in de winkel en het laten leveren in de vestiging van zijn keuze.

Samengevat wenst de adverteerder te stellen dat hij geen inbreuk heeft gemaakt op de wet marktpraktijken (misleidende reclame- onvoldoende voorraad) en dat hij al zijn verplichtingen is nagekomen.

Jurybeslissing

Vooreerst heeft de Jury genoteerd dat de klager de reclamefolder op naam thuis heeft ontvangen en heeft haar bevoegdheid bevestigd.

De Jury heeft vastgesteld dat de reclamefolder houten sleeën in promotie aankondigt tegen de prijs van 29.95 euro.

De Jury heeft ingevolge het schrijven van de klager genoteerd dat deze sleeën in geen enkele winkel beschikbaar waren. De Jury heeft vastgesteld dat de klacht van 21 december 2010 dateert alhoewel de folder vermeldt dat de actie pas ingaat op 22 december 2010. De Jury is derhalve van oordeel dat de klacht onterecht is.

Bijhorend heeft de Jury obv de toelichting van de adverteerder het volgende genoteerd:
- er was voldoende voorraad aanwezig in de winkels rekening houdend met de (oorspronkelijk) verwachte vraag van de consument (berekend op de verkoopsgegevens van het voorbije jaar) en de omvang van de publiciteit die verspreid werd;
- door de aanhoudende sneeuwval is de vraag naar dit artikel onverwacht snel gestegen tijdens de looptijd van de folders, die reeds een zestal weken tevoren gedrukt waren;
- ten einde aan deze vraag te voldoen, werden er volkomen gelijkwaardige sleeën bijbesteld en centraal geleverd, doch door de ernstige problemen op de wegen kon dit artikel niet meer tijdig opnieuw over alle winkels verdeeld worden. Dit was voor iedereen een overmachtsituatie;
- de klant heeft de mogelijkheid om in alle winkels het artikel te reserveren aan dezelfde voorwaarden.

Gelet op voorgaande is de Jury van oordeel dat deze reclame niet misleidend is en geen inbreuk uitmaakt op art. 91,5° van de wet van 06.04.2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren mbt de inhoud van de reclame op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: COLRUYT
Product/Dienst: Slee
Onderzoekscriteria: Andere
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  12/01/2011