COLRUYT – 02/04/2010

Beschrijving van de reclame

De advertentie toont een paraplu, het tekstje ‘OP=OP. Herenparaplu. €3,99’ en het logo van Colruyt.

Motivering van de klacht(en)

In de Metro stond een advertentie van Colruyt: Paraplu voor 3.99. De klager is die dag nog naar Colruyt gegaan en deze waren daar nooit geleverd. Hij belde dan naar de 'Rode Telefoon' om te vragen in welke winkel van Colruyt hij dit product wel kon verkrijgen. De klager beweert dat de persoon aan de lijn van niets wist.
De klager vindt dat het misleidende reclame is.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat hij er steeds naar streeft om zijn klanten te voldoen op elk gebied. Hij bevestigde dat het artikel in kwestie, uitzonderlijk en om redenen geheel buiten zijn wil om, niet op de dag van de advertentie, maar twee dagen later in alle winkels beschikbaar was en vervolgens werd uitverkocht aan de geadverteerde prijs, tot uitputting van de voorraad.

De adverteerder heeft al het mogelijke gedaan om gedurende de korte termijn dat het product niet voorradig was, toch te voldoen aan zijn verplichtingen als verkoper, door een andere paraplu (van een vergelijkbare kwaliteit) als alternatief aan te bieden aan de (lagere) promotieprijs van 2.99 euro.

Vooraan in de winkels werd tevens een communicatie geplaatst, waarbij de klanten attent werden gemaakt op het ontbreken van het promo-artikel. Klanten die speciaal voor dit artikel kwamen, hoefden daarvoor niet de winkel binnen te gaan.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de advertentie een herenparaplu aankondigt aan de prijs van 3,99€.

Ingevolge het schrijven van de adverteerder heeft de Jury genoteerd dat het aangeboden product effectief niet voorradig was wegens een onvoorziene laattijdige levering. De Jury heeft er ook nota van genomen dat de adverteerder, als alternatief, een andere paraplu van vergelijkbare kwaliteit aangeboden had aan de promotieprijs van 2,99 euro en dat de paraplu’s die aangeboden werden in de bewuste advertentie nu wel aangeboden worden aan de geadverteerde prijs, tot uitputting van de voorraad.

Gelet op voorgaande, heeft de Jury geoordeeld dat de reclame in kwestie misleidend was in de zin van artikels 94/6, §1 en 94/7, §1 van de wet op de handelspraktijken en van artikels 3 en 5 van de code van de Internationale Kamer van Koophandel.

De Jury is ook van mening dat de adverteerder het nodige had moeten doen om de verschijning van de advertentie te stoppen. De Jury heeft derhalve de adverteerder verzocht om te bevestigen dat hij hiermee in de toekomst rekening zal houden.

De adverteerder bevestigt dat hij de zaak verder zal onderzoeken met het oog op het nemen van bijkomende maatregelen om een herhaling te voorkomen. De adverteerder benadrukt evenwel dat overmachtsituaties nooit helemaal vermeden kunnen worden.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: COLRUYT
Product/Dienst: paraplu
Media: Dagblad
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Advies van voorbehoud
Datum afsluiting:  02/04/2010