COLGATE-PALMOLIVE – 01/10/2002

Beschrijving van de reclame

Een TV-spot toont een klein blond jongetje die meiklokjes plukt in het bos en deze achter zijn rug houdt terwijl hij met zijn mama huiswaarts wandelt. Thuis aangekomen overhandigt hij deze aan zijn mama, die hem vervolgens in een badhanddoek wikkelt, waar ze allebei met plezier aan ruiken. Met op de achtergrond zachte muziek hoort men een vrouwelijke stem die zegt : “ In de lente is de natuur zachter, vol geuren. Nieuwe Soupline Meiklokjes. Verwen eenieder waarvan u houdt met het parfum en de zachtheid van de lente. Dankzij Soupline Meiklokjes met het zachte parfum van meiklokjes. Nieuwe Soupline Meiklokjes, bijna zo zacht als mama”.

Motivering van de klacht(en)

Meiklokjes zijn giftige plantjes en deze reclame zou kinderen er kunnen toe aanzetten om onachtzaam plantjes te plukken, met mogelijke vergiftiging tot gevolg. De regels van bedachtzame voorzichtigheid en preventieve voorzienigheid worden hier met de voeten getreden. De voortzetting van deze campagne zou enkel mogen mits het aanbrengen van een waarschuwing in de ondertiteling.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat het kind op geen enkel moment aangespoord wordt om de meiklokjes op te eten en in voortdurende gezelschap van de moeder vertoeft die het kind zou beschermen en zulks uiteraard zou verhinderen. De adverteerder benadrukte dat het op 1 mei een traditie is om meiklokjes aan te bieden en er die dag vele mensen en kinderen met meiklokjes in de hand lopen die dan overal verkrijgbaar zijn zonder enige waarschuwing van welke aard ook. In die omstandigheden vindt hij het aanbrengen van een waarschuwing overdreven.

Jurybeslissing

De Jury is van oordeel dat deze TV-spot geen gevaarlijke handelingen toont waarbij de veiligheid of de gezondheid niet in acht zou worden genomen en er ook geen aanzetting tot dergelijke handelingen aanwezig is. Zij stelde inderdaad vast dat het kind in voortdurend gezelschap van de moeder vertoeft en de spot een sfeer van tederheid en zorg weergeeft. Bij gebrek aan inbreuken op wettelijke en/of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft zij derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Adverteerder: COLGATE-PALMOLIVE
Product/Dienst: Soupline
Media: TV
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  01/10/2002