COFIDIS – 30/03/2012

Beschrijving van de reclame

Een man denkt na met welk geld hij zijn verwarmingsketel kan vervangen aangezien hij zijn 13e maand pas met Kerstmis ontvangt.
Voice-over: “In het leven hebt u vaak niet het geld op het moment dat u het nodig hebt. Profiteer nu van de renovatielening aan salonvoorwaarden vanaf 5,7%. Bel ons op 0800/20.820 of surf naar cofidis.be. Cofidis, wij geven uw plannen alle krediet.”

Op het einde van de spot, tekst onderaan het scherm: “Aanbieding voor een Lening op afbetaling, zonder bestemming en niet aftrekbaar, geldig van 27/02/2012 tot en met 31/05/2012. Onder voorbehoud van aanvaarding van uw aanvraag door Cofidis en na ondertekening van uw kredietcontract. Het vast jaarlijkse kostenpercentage (JKP): 5,7% (vaste jaarlijkse actuariële debetrentevoet: 5,7%), voor een lening op afbetaling van €10700 met een looptijd van 12 maanden. De maandelijkse terugbetaling zal €918,73 bedragen, voor een totaal terug te betalen bedrag van €11024,76. Het vast jaarlijks kostenpercentage kan verschillen naargelang het kredietbedrag, de looptijd van het kredietcontract, de opnamemodaliteiten of de gekozen betalingsmodaliteiten. JKP van toepassing vanaf 01/11/2011. Cofidis N.V. – Kredietgever – Rue du Glategnies 4 – 7500 DOORNIK.”

Motivering van de klacht(en)

Er was geen gesproken waarschuwing dat lenen ook geld kost of eender welke andere gesproken waarschuwing.Op de eindgeneriek was onderaan wel iets van tekst die op een soort disclaimer leek. Maar de tekst was te klein en niet helder genoeg om leesbaar te zijn.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder gaat in op twee elementen: enerzijds, is de slogan (waarvan hij aanneemt dat het gaat om de slogan uit artikel 5 van de wet op het consumentenkrediet van 12 juni 1991) niet aanwezig op de reclame in kwestie en, anderzijds, zou de lettergrootte ervoor zorgen dat de tekst onleesbaar is.

Met betrekking tot het eerste punt, herinnert de adverteerder eraan dat de slogan « Let op, geld lenen kost ook geld » niet vermeld hoeft te worden als de reclame een cijfer betreffende de kosten van het krediet vermeldt, wat hier het geval is.

Met betrekking tot het tweede punt, is de adverteerder van mening dat de lettergrootte die gebruikt werd voor de disclaimer die aanwezig is op het einde van de reclame beantwoordt aan de vereisten voorzien in artikel 5 van de wet op het consumentenkrediet en het koninklijk besluit ter uitvoering hiervan. De tekst lijkt hem perfect leesbaar en bepaalde vermeldingen worden er groter in weergegeven, zoals voorgeschreven door de wet.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de TV-spot een rentevoet en cijfers betreffende de kosten van het krediet vermeldt. De Jury vestigt de aandacht van de klager op het feit dat, in dit geval, de slogan “Let op, geld lenen kost ook geld” voorzien in artikel 5, § 2 van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet niet vermeld hoeft te worden.

De Jury heeft eveneens vastgesteld dat de reclame de verplichte informatie bevat die vermeld wordt in artikel 5, § 1 van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet.

De Jury is van mening dat, rekening houdend met de lengte van de tekst die deze verplichte informatie vermeldt, de gebruikte lettergrootte te klein is en de tijd gedurende dewelke de tekst op het scherm verschijnt te kort is. Zij is van mening dat de consument integraal kennis dient te kunnen nemen van de vermeldingen in kwestie in normale leesomstandigheden. De vermeldingen dienen dus getoond te worden in een voldoende leesbare lettergrootte en de verschijningsduur moet de consument toestaan om de totaliteit van de informatie te lezen zonder dat hij moet wachten op een heruitzending van de reclame om er volledig kennis van te kunnen nemen.

Rekening houdend met wat voorafgaat en op basis van artikel 5, § 1 van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, heeft de Jury de adverteerder verzocht om een grotere lettergrootte te gebruiken en de tekst langer te tonen op het scherm, en bij gebreke hieraan de TV-spot niet meer uit te zenden.

Gevolg

De adverteerder bevestigde dat hij de lettergrootte zal vergroten en dat hij de vermelding langer op het scherm zal weergeven.

Adverteerder: COFIDIS
Product/Dienst: Renovatielening
Media: TV
Onderzoekscriteria: Wettelijkheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  30/03/2012