COFIDIS – 29/06/2005

Beschrijving van de reclame

In een radiospot hoort men een gesprek tussen 2 vrouwen :
X : “Zalig hé zo op 't strand.”
Y : “Oh ja”
X : “Zeg, hebt gij borstvergroting laten doen?”
Y : “Ja, vorige maand, goed hé. Van een A-cup naar een C-cup. Kijk eens ge ziet daar niets van.”
X : “dat is goed gedaan zeg. En ga je die andere ook laten doen?”
Andere vrouwenstem : “Met een krediet van Cofidis hoef je niets uit te stellen. Wel helpen je met een bedrag tot 10.000 euro. Bel ons rechtstreeks op 0800/20 820. Cofidis, het kleine krediet dat het leven vergemakkelijkt.”

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame is onethisch, temeer daar mensen reeds een beroep doen op kredieten voor primaire noden (schulden, onroerende aankopen) en het ongepast is om ze aan te zetten om een krediet aan te gaan voor plastische chirurgie die vooraf niet eens gepland was.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat deze reclameboodschap een humoristisch karakter heeft en aldus niet letterlijk mag opgevat worden. Hij voegde eraan toe dat hij geenszins de intentie had om vrouwen of mannen ertoe aan te sporen om een beroep te doen op plastische chirurgie. Hoewel hij stelde open te staan voor de argumenten van de klager, liet hij gelden dat deze een louter subjectieve visie uitmaken mbt goede smaak en fatsoen.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat deze spot gerealiseerd werd met een grappige knipoog. Gelet op het duidelijk karikaturaal karakter was zij van oordeel dat binnen deze context de spot niet van aard is om door het brede publiek verkeerd begrepen te worden en evenmin zal gepercipieerd worden als zijnde een aansporing om beroep te doen op plastische chirurgie. Zij heeft derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Adverteerder: COFIDIS
Product/Dienst: Krediet
Media: Radio
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  29/06/2005