CODITEL – 30/11/2006

Beschrijving van de reclame

- Affiche 1 toont de lachende gezichten van een man en een vrouw. Tekst: « Surfer, téléphoner, regarder la TV numérique en même temps sans perdre en qualité, c'est possible ! Profitez-en avant le 31 mars 2006 ! Internet Haut Débit 1 Mbps (1) Pour seulement 22,90 € par mois. 2 mois gratuits. Internet ultra rapide – Connexion 24h/24n 7j/7 – Pas besoin d'abonnement téléphonique » + « Téléphoner sans compter, c'est possible ! Pack Ecophone (2) forfait illimité – abonnement compris. Pour seulement 10€ par mois – Tous les appels nationaux illimités* – 24h/24, 7j/7 – Pas besoin d'abonnement téléphonique. Tout le monde peut-il en dire autant ? 02 .226.52.00 www.coditel.be. Coditel ».
De asterisk verwijst naar de volgende tekst : « (1) Prix maximum garanti 14 mois pour toute souscription à l'offre Internet avant le 31/03/2006. Si vous souscrivez au forfait Lightclick, Speedclick ou Megaclick pour 12 mois minimum, vous profitez de deux mois supplémentaires gratuits en début d'abonnement (2+12). Offre réservée aux particuliers ». (2) Prix maximum garanti 14 mois pour toute souscription à un forfait Internet et/ou TV numérique + Pack Ecophone avant le 31/03/2006, au lieu de 15€ par mois. Offre également valable pour les clients Internet et TV numérique de Coditel. Série limitée aux 5.000 premiers clients. Si vous souscrivez au Pack Ecophone pour 12 mois minimum + à un forfait internet et/ou TV numérique de Coditel, vous profitez de deux mois supplémentaires gratuits en début d'abonnement (2+12) sur le forfait internet. Offre réservée aux particuliers ». * Le forfait national illimité comprend tous les appels nationaux de téléphone fixe à fixe, sont exclus de cette offre les appels vers internationale, les mobiles, les numéros Internet ou spéciaux. »

- Affiche 2 toont links en rechts de lachende gezichten van een man en een vrouw. In het midden wordt dezelfde tekst vermeld zoals in bovengenoemde affiche 1.

- Affiche 3 toont het lachend gezicht van een vrouw. Daaronder bevindt zich de volgende tekst: « Profiteer ervan vóór 31 maart 2006! Bellen zonder tellen is nu mogelijk! Pack Ecophone onbeperkt forfait - abonnement inbegrepen voor slechts 10 euro per maand* - Onbeperkt binnenlands bellen** - 24u/dag, 7d/week – geen telefoonabonnement nodig. Kan iedereen zoveel bieden? 02.226.52.00 www.coditel.be . Coditel.» De asterisk verwijst naar de volgende tekst: *Gedurende 14 maanden gegarandeerde maximumprijs bij elke inschrijving op het internetaanbod of het digitale tv-aanbod + Pack Ecophone vóór 31/03/2006, in plaats van € 15 per maand. Aanbod eveneens geldig voor de internet- en digitale tv-klanten van Coditel. Aanbod beperkt tot de eerste 5000 klanten. **Het abonnement onbeperkt binnenlands bellen omvat alle nationale oproepen van een vast toestel naar een vast toestel. Zijn uitgesloten van dit aanbod: internationale oproepen, oproepen naar mobiele nummers, internet of speciale nummers. Als u voor minimaal 12 maanden inschrijft op het Pack Ecophone + een internet- en/of het digitale tv-forfait van Coditel, ontvangt u bij het begin van het abonnement twee extra maanden gratis (12+2) op het internetabonnement. Aanbod voorbehouden aan particulieren.»

- Affiche 4 toont het lachend gezicht van een man. Daaronder bevindt zich de volgende tekst: « Profiteer ervan vóór 31 maart 2006! Tegelijk surfen, telefoneren en digitaal tv-kijken zonder kwaliteitsverlies – het kan! Internet met hoog debiet 1 Mbps voor slechts 22,90 € per maand* 2 maanden gratis** Supersnel Internet – permanent verbonden, 24u/dag, 7d/week – Geen telefoonabonnement nodig. Kan iedereen zoveel bieden? 02.226.52.00 www.coditel.be. Coditel. »
De tekst verwijst naar een asterisk die preciseert: « *Gedurende 14 maanden gegarandeerde maximumprijs bij elke inschrijving op het internetaanbod vóór 31/03/2006. **Als u voor minimaal 12 maanden inschrijft op het Light Click-forfait ontvangt u bij het begin van het abonnement twee extra maanden gratis (12+2). Aanbod voorbehouden aan particulieren.»

Motivering van de klacht(en)

Coditel herhaalt haar campagnes teneinde nieuwe klanten aan te trekken voor haar aanbod voor digitale televisie, terwijl zij niet in staat is om haar eigen klanten te voorzien van decoders.
Deze campagne is dan ook misleidend daar Coditel niet in de mogelijkheid is om te beantwoorden aan de vraag van nieuwe klanten.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder legde uit dat hij in maart 2006 een grote campagne gelanceerd had naar zijn abonnees toe teneinde hen te overtuigen over te schakelen van analoge naar digitale televisie. Hij liet gelden dat hij deze campagne ter goeder trouw heeft uitgevoerd, maar dat de resultaten alle verwachtigen hebben overtroffen: hij had de respons geschat op 4% ( met een veiligheidsmarge), maar kreeg 13% respons, hetgeen voor een tijdelijk voorraadprobleem zorgde. Hij legde uit dat hij onmiddellijk verschillende maatregelen genomen heeft: versterking van de klantendienst, levering binnen aanvaardbare termijn, geen herlancering van de reclame teneinde het gebrek aan de decoders niet te accentueren… Voor de klanten die dienden te wachten op deze promotie, heeft Coditel een commerciële tegemoetkoming gedaan (4 maanden gratis in plaats van 2 maanden) en heeft zich tevens verontschuldigd bij haar abonnees. Hij legde uit dat hij een evenwicht gerealiseerd heeft tussen nieuwe en oude aanvragen voor decoders teneinde niet opnieuw te vervallen in wachttijden. Hij stelde dat het mogelijk is dat de decoders bij sommige klanten sneller geleverd werden dan bij andere wachtende klanten, maar dat dit geenszins de regel is. Hij bevestigde dat zijn huidige voorraad van decoders ruimschoots voldoende is om te beantwoorden aan de toekomstige aanvragen en er zich geen probleem meer voordoet op het vlak de beschikbaarheid van de decoders.

Jurybeslissing

De Jury heeft genoteerd dat de adverteerder een aantal maatregelen genomen heeft teneinde te kunnen beantwoorden aan de vraag inzake digitale televisie. De Jury heeft de klager hierover geïnformeerd en hem verzocht of hij de decoder intussen ontvangen heeft. Bij gebreke aan antwoord vanwege de klager, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: CODITEL
Product/Dienst: Digitale Tv
Media: Affiche
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  30/11/2006