COCHON DE LUXE – 23/11/2020

Beschrijving van de reclame

In de Facebookpost, naast de afbeelding van een doos met een sticker “Anti-depressie box”, de volgende tekst:
“Neerslachtig?
Sip?
Levensmoe?
Geen paniek! We denken aan u!
Vanaf woensdag 18/11 lanceren wij onze ANTI-DEPRESSIE BOX om u er terug bovenop te helpen!
Deze box bestaat uit een aperitief, 2 snacks, 4 gerechtjes, 1 dessert en heel veel extra fun...
Voor €99 (box voor 2p) helpen wij uw gemoed pijlsnel terug de hoogte in.
Bestellen kan via onze website of via deze link: […]
Hou vol.
Het komt goed.
We zijn er voor u!”.

Motivering van de klacht(en)

De klager deelde mee dat het restaurant Cochon de Luxe momenteel een "anti-depressiebox" promoot en op deze wijze depressie banaliseert, wat een ernstige ziekte is.
Hij haalde aan dat elkeen die weet wat depressie is en tot wat het kan leiden (in extremis: zelfdoding), begrijpt dat deze promostunt een slag in het gezicht is van mensen met een depressie en hun naasten. Mensen met een depressie hebben het in coronatijden nog moeilijker dan anders. Het spotten met depressie maakt de situatie enkel maar erger.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat hij deze box gelanceerd heeft als takeawayconcept. Deze bestaat uit een aperitief met hapjes, vier gerechtjes, een dessert en enkele leuke verassingen voor de mensen thuis, zoals een paar leuke spelletjes e.d.
Hij is er zich zeker van bewust dat depressie een ernstige ziekte is waar jaarlijks vele mensen last van hebben en hij neemt depressie heel serieus. Hij banaliseert deze ziekte absoluut niet. Integendeel, hij probeert mensen die het in deze moeilijke periode lastig hebben een beetje op te beuren met zijn vrolijk takeawayconcept.
Het is niet zijn bedoeling om iemand of een bepaalde groep mensen persoonlijk aan te vallen, integendeel. Als restaurant moet hij zich in deze tijden ook heruitvinden om gezien te worden en hij verkoopt deze boxen om de mensen gewoon een lach op het gezicht te toveren. De box heet dan ook de ANTI-depressie box. Het is een box om je even gelukkig te maken in deze zeer vervelende tijden.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennisgenomen van de Facebookpost in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Zij heeft vastgesteld dat deze post onder de hoofding “Anti-depressie box” promotie voert voor een takeawaybox van een restaurant.

Zij heeft er ingevolge het antwoord van de adverteerder onder meer nota van genomen dat hij zich er zeker van bewust is dat depressie een ernstige ziekte is en dat het geenszins zijn bedoeling is om mensen aan te vallen, maar dat hij net probeert mensen die het in deze moeilijke periode lastig hebben een beetje op te beuren met zijn takeawayconcept.

Hoewel de Jury uiteraard begrip heeft voor de diverse gevoeligheden in deze materie in de huidige gezondheidscrisis, is zij van mening dat de reclame in kwestie zich er wel degelijk toe beperkt om aan de hand van dagdagelijks taalgebruik een positieve connotatie te willen verlenen aan het gepromote product, zonder daarmee meteen ook persoon die aan een depressie lijden te bespotten of anderszins in een negatief daglicht te stellen of om hun ziekte te banaliseren.

De Jury is derhalve van oordeel dat deze reclame niet van aard is om een bepaalde groep personen in diskrediet te brengen en evenmin getuigt van een gebrek aan een behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in hoofde van de adverteerder op dit punt.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: COCHON DE LUXE
Product/Dienst: Anti-depressie box
Media: Internet
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  23/11/2020