COCA-COLA – 31/03/2010

Beschrijving van de reclame

Een advertentie met als titel: « Welk drankje past bij jou ? » toont een caloriekompas met allerlei soorten frisdranken en daaronder de tekst: « De calorieën in de referentie zijn die van de A-merk marktleiders in volume volgens Nielsen Scantrack onderzoek, januari 2010. *Voor meer info, surf naar www.cocacolabelgium.be.”

Daaronder bevinden zich drie ondertitels: “Calorie kompas”, “Hoe zit het ook alweer?” en “Minder calorieën”.

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame toont, in een informatieve of zelfs wetenschappelijke opmaak, een kompas dat allerlei frisdranken klasseert naargelang het aantal calorieën dat ze bevatten. Er wordt niet uitdrukkelijk gezegd dat het een reclame van Coca Cola betreft (dat gebeurt pas, in kleine letters, onderaan de bladzijde).

De klager vindt dit soort van reclame gevaarlijk omdat deze laat uitschijnen dat deze rangschikking de frisdranken opsomt die het gezondst zijn, terwijl dat helemaal niet het geval is. Het artikel geeft zelfs aan: “Met het calorie kompas op deze pagina weet je wat je drinkt. Zo kan je een bewuste keuze maken als je iets wil drinken tussendoor of bij het eten.” Hij vindt dit heel erg, want dat wil zeggen dat het gezonder is om een Cola te drinken dan een sinaasappelsap of een melkdrank. Dat is des te erger omdat het artikel “light” frisdranken in een mooi daglicht stelt, daar waar er vele studies zijn die kritiek hebben op deze zogenaamde wonderdrankjes.

Een andere steen des aanstoots is dat alle frisdranken die vooraan in de rangschikking staan producten van Coca Cola zijn, maar de andere niet, terwijl ze in plaats van het fruitsap een Minute Maid hadden kunnen zetten, en de limonade hadden kunnen vervangen door een Fanta of een Sprite. Kortom, klager vindt deze reclame in alle opzichten schandalig en vindt dat ze redelijkerwijze niet op haar plaats is in een magazine met grote oplage.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder betreurde de afkeuring die de klager heeft geuit ten aanzien van deze reclame.

De adverteerder betreurde dat deze persoon zich gedupeerd voelt door het feit dat het document in kwestie er niet helemaal als een reclameboodschap uitziet. Het gaat wel degelijk over een reclame-inlassing. De verwijzingen naar de verantwoordelijke uitgever onderaan de bladzijde tonen dat aan.
Het feit dat deze inlassing verschijnt op de achterkant van een tijdschrift, op een plaats die gewoonlijk voor reclame wordt voorbehouden, lijkt hem van aard te zijn aan te geven dat het over een reclameboodschap gaat.
Daarenboven lijkt de zeer zichtbare aanwezigheid van zijn producten in het onderste gedeelte hem niet van aard te zijn de consument te misleiden.
Dezelfde inlassing heeft plaatsgevonden in andere publicaties op de binnenbladzijden, waar de lezer redactionele inhoud verwacht aan te treffen, en waar het risico op verwarring meer aannemelijk is.
Op de een of andere uitzondering na, zijn de termen “publicité”, “communiqué”, “advertentie” of “publireportage” (naargelang wat de regie vraagt) vermeld.
De adverteerder onderstreept dat het vanzelf spreekt dat hij zal eisen dat deze vermeldingen in alle toekomstige publicaties zullen vermeld worden.

De adverteerder betreurt ook dat de klager hem verwijt dat hij zijn eigen producten voorstelt als zijnde gezonder dan andere. Dat is helemaal niet de bedoeling. Het gaat erom de op de voorgrond geplaatste producten met andere te vergelijken inzake calorie-gehalte. Nergens insinueert de adverteerder dat zijn eigen producten beter of gezonder zouden zijn. Hij wil aanprijzen, en bepaalde overtuigingen demystificeren betreffende het calorie-gehalte van zijn producten. De adverteerder wenst opheldering te geven aan de consumenten die bezorgd zijn over het aantal calorieën dat ze opnemen.

Overigens verwijst de adverteerder juist onder het “kompas” de lezer door naar zijn internetsite, waar alle elementen van de studie en van de methodologie worden vermeld. Deze site geeft ook voor elke leader per categorie alle voedingswaarden weer, zoals vereist door het KB van 8 juli 1992 (koolhydraten, eiwitten, vetten…).
Deze reclame heeft uitsluitend tot doel de consument te informeren betreffende het calorie-gehalte, opdat hij ze zou kunnen consumeren op een manier die verantwoord is met betrekking tot zijn voedingsgewoonten.
Voor het overige vermeldt de adverteerder duidelijk dat een gevarieerde en evenwichtige voeding zich opdringt, en hij herinnert ons in de vermelde inlassing aan het belang van een juiste dagelijkse inname van voedingsstoffen.

De adverteerder vestigt er de aandacht op dat een panel van vooraanstaande toxicologen in september 2007 een uitgebreide stand van zaken heeft opgemaakt inzake aspartaam. Hierin wordt nogmaals duidelijk bevestigd dat het gebruik van aspartaam veilig is voor alle lagen van de bevolking. (Magnuson BA et al. Critical Review in Toxicology 2007 ;37 :629-727)
De gesprekspartner verwijt de adverteerder dat hij niet al zijn merken in beeld brengt. Diens bedoeling bestond er in de verschillende soorten frisdrank te vergelijken met bepaalde producten van hem, door te verwijzen naar de nummers 1 van elke soort, zoals gerangschikt in de studie van ScanTrack van januari 2010. Dat is de reden waarom de adverteerder geen andere merken in beeld heeft gebracht.

Hij heeft Aquarius als dusdanig in beeld gebracht omdat Aquarius niet representatief is voor wat betreft calorieën in de categorie sportdranken.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de advertentie een caloriekompas toont, dat verschillende frisdranken bevat en verwijst naar een onderzoek van Nielsen Scantrack, en daarnaast de producten van Coca-Cola. De advertentie onderlijnt de noodzaak van evenwichtige voeding.

De Jury heeft vastgesteld dat de advertentie niet vermeldt dat het om een reclameboodschap gaat. De Jury is van mening dat de term “reclame” of “publi-reportage” (of gelijkaardige termen) duidelijk moet vermeld staan om elk risico op misleiding van de consument uit te sluiten . Op basis van artikel 94/7, §2 van de wet op de handelspraktijken, heeft de jury aan de adverteerder verzocht om de reclame in kwestie te wijzigen. Dienaangaande heeft de Jury vastgesteld dat deze vermelding wel voorkomt in advertenties die via andere mediakanalen werden verspreid en dat de adverteerder het nodige zal doen voor alle toekomstige reclameboodschappen.

De Jury is van mening dat de adverteerder voldoende identificeerbaar is, op basis van de voorstelling van zijn producten en de vermeldingen in kleine letters onderaan de bladzijde.

Aangezien de reclameboodschap doorverwijst naar een website waar de namen en de verschillende caloriegehaltes van de afgebeelde producten vermeld staan, is de Jury van oordeel dat de reclameboodschap niet van aard is om de consument te misleiden.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen aangaande deze twee laatste punten, heeft de Jury gemeend geen verdere opmerkingen te moeten formuleren.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: COCA-COLA
Product/Dienst: Calorie Kompas
Media: Magazine
Onderzoekscriteria: Waarachtigheid, Wettelijkheid
Initiatief: Consument
Categorie: Dranken
Datum afsluiting:  31/03/2010