COCA-COLA – 29/09/2021

Beschrijving van de reclame

De advertentie toont verschillende plastic flessen frisdrank en water met daarrond cirkelvormige pijlen, en eronder in het groot de volgende tekst:
“We zijn niet nieuw en daar zijn we fier op!” en
“100% gemaakt uit gerecycleerd plastic.
100% klaar om terug gerecycleerd te worden.”.
Daaronder:
“We hebben de afgelopen jaren hard gewerkt om onze duurzaamheidsreis te versnellen. In juni kondigden we een mijlpaal aan: vanaf deze zomer zullen alle PET-flessen in ons merkenportfolio in België en Luxemburg gemaakt zijn van 100% gerecycleerd plastic (rpet)*. En dit is niet het einde. We willen blijven zoeken naar innovatieve en duurzame manieren om onze dranken aan onze consumenten te serveren.
Help jij onze flessen opnieuw mee recycleren?”.
Onderaan, naast een QR-code:
“Wil je meer weten?
Ga naar nl.coca-cola.be/duurzaamheid/verpakkingen” en in kleine tekst:
“*met uitzondering van label en dop. Alle petflessen uit het merkgamma van The Coca-Cola Company groep m.u.v. Aquarius 1.5 L, Tropico 1.5L en Minute Maid 33cl. Coca-Cola, Coca-Cola zero sugar, Coca-Cola light 1.5l & 2L zijn in transitie naar 100% RPET”.

Motivering van de klacht(en)

Volgens de klager wordt in deze advertentie de illusie gewekt dat deze flessen van lokale afvalstromen hergebruikt worden voor rPET en is dat een grote leugen.
Hij deelde mee dat de grondstoffen voor deze flessen hoofdzakelijk van statiegeld PET uit Nederland en Duitsland komen. Dit heeft ermee te maken dat enkel PET uit het statiegeldsysteem geschikt is voor recycling tot een grondstof die bestempeld mag worden als voedselveilig volgens Europese richtlijnen. En in Vlaanderen/België is nog geen statiegeld van toepassing. De Europese regelgeving is duidelijk: deze stelt dat een recycler een geschikt proces moet hebben en dat men moet kunnen bewijzen dat het PET-materiaal dusdanig schoon gerecycled wordt, dat het veilig is. Anderzijds stelt men ook de strikte eis dat de recycler moet aantonen dat 95% van het inputmateriaal in PET recycling in het verleden een voedselverpakking is geweest. In de huidige markt kan men dat alleen aantonen door gebruik te maken van een statiegeldsysteem.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat deze specifieke advertentie mensen wil informeren over het feit dat de flessen uit het Coca-Cola portfolio in Belux in transitie zijn naar 100% gerecycleerd plastic (m.u.v. dop & etiket). Hij verwijst naar zijn website voor mee informatie over het initiatief. De boodschap die hij met de advertentie wil meegeven is een boodschap van vooruitgang. Hij schrapt al het nieuw plastic in zijn verpakkingen (m.u.v. dop & etiket) en zet maximaal in op een circulaire economie voor verpakkingen. Zijn investering in gerecycleerd materiaal van minstens 10 miljoen euro per jaar zal jaarlijks 14.000 ton nieuw plastic besparen (ten opzichte van flesjes uit nieuw plastic) en zal een positieve impact op de CO2-uitstoot hebben: 100% gerecycleerd plastic heeft een CO2-voetafdruk die tot 70% lager is dan nieuw plastic gemaakt van fossiele grondstoffen.

De klager wijst erop dat de advertentie de illusie zou wekken dat de rPET-flessen van de adverteerder van lokale afvalstromen zouden komen. Dit wil de adverteerder graag ontkrachten, nergens claimt hij dit op de advertentie.

Hij deelde wel ter informatie mee dat via de Belgische blauwe zak vandaag 92% van de petflessen in België worden ingezameld. Dit materiaal wordt Europees verwerkt en hij koopt zijn preforms voor petflessen met 100% gerecycleerd materiaal Europees aan. Dit materiaal is afkomstig uit recyclingfaciliteiten in onze buurlanden, die op Europese schaal deze materialen verwerken. Het exacte percentage aan Belgisch materiaal is niet bekend, aangezien de PET-markt een markt van vraag en aanbod is en de recycler deze samenstelling zelf bepaalt. Wel kan hij bevestigen dat de recycler in kwestie wel degelijk materiaal van Fost Plus aankoopt en verwerkt. De adverteerder meent dus te kunnen stellen dat de aantijgingen van de klager hierover niet correct zijn.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennisgenomen van de advertentie in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft, en met name aanvoert dat hierin ten onrechte de illusie zou worden gewekt dat deze flessen van lokale afvalstromen hergebruikt worden voor gerecycleerde PET.

Zij heeft er ingevolge het antwoord van de adverteerder nota van genomen dat hij met deze specifieke advertentie mensen wil informeren over het feit dat de flessen uit het Coca-Cola portfolio in Belux in transitie zijn naar 100% gerecycleerd plastic (m.u.v. dop & etiket) en dat hij maximaal inzet op een circulaire economie voor verpakkingen.

De Jury is van mening dat deze boodschap ook duidelijk blijkt uit de advertentie en daarin centraal staat.

Zij is met name van mening dat de advertentie hierbij niet focust op het specifieke lokale aspect waarnaar de klacht verwijst en niet de indruk wekt dat het hier noodzakelijkerwijs zou gaan om volledig Vlaamse / Belgische gerecycleerde flessen die opnieuw zullen worden gerecycleerd tot volledig Vlaamse / Belgische flessen. Zij is derhalve van mening dat deze advertentie door de gemiddelde consument niet zal worden opgevat in de betekenis die de klager daaraan geeft.

De Jury is derhalve van oordeel dat de advertentie in kwestie niet van aard is om de gemiddelde consument te misleiden wat betreft de geografische herkomst van het voor de flessen gerecycleerde en te recycleren plastic.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: COCA-COLA
Product/Dienst: PET-flessen
Media: Dagblad
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid, Milieu
Initiatief: Consument
Categorie: Dranken
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  29/09/2021