COCA-COLA – 23/02/2005

Beschrijving van de reclame

Een spot toont een jonge vrouw die met haar hond op een strand langs het water wandelt. Een jonge man komt net uit het water. Terwijl hij zich aankleedt bekijken ze elkaar. Beide kijken aandachtig en verleidelijk tot op het moment dat de man eenmaal aangekleed zich omdraait naar de jonge vrouw : hij draagt een hemd van een dominee. Hij benadert haar, raakt met zijn hand het blikje van het product aan dat zij in haar hand houdt en maakt een kruisteken op haar voorhoofd. Op de achtergrond hoort men ritmische en exotische muziek. Tekst en mannenstem : “Coke Light. Have a great break.”

Motivering van de klacht(en)

Door de christelijke zegen en het kruisteken in verband te brengen met het merk van een commercieel product dat er los van staat, misbruikt men zonder reden één van de grondbeginselen van het christelijk geloof, nl het kruisteken en is aldus van aard om de gevoeligheden van een deel van de christenen te kwetsen, hetgeen in strijd is met de IKK code.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat hij geenszins de bedoeling heeft om oneerbiedig te zijn tav de priesterlijke roeping. Zijn bedoeling bestaat erin om van dit thema gebruik te maken in het kader van respectvolle en niet provocerende reclameboodschap. Hij benadrukte dat de spot niet letterlijk mag opgevat worden. Het scenario met de priester werd getest alvorens te filmen en had de beste scores. Alvorens de spot uit te zenden, werd deze tevens voorgelegd aan de woordvoerder van kardinaal Danneels teneinde het standpunt van de katholieke kerk te bekomen en deze had geen bezwaar.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de priester niet op een negatieve manier voorgesteld wordt, integendeel. Deze spot bevat een humoristische knipoog zonder afbreuk te doen aan katholieke waarden. Zij is de mening toegedaan dat het handgebaar waarbij een kruisteken wordt gemaakt niet van aard is de katholieke godsdienst in het belachelijke te trekken en dat deze spot in zijn geheel evenmin van aard is om de basiswaarden van deze godsdienst ten gronde te kwetsen of godsdienstige overtuigingen in diskrediet te brengen. Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke en/of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft zij derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Adverteerder: COCA-COLA
Product/Dienst: Coke Light
Media: Bioscoop
Onderzoekscriteria: Fatsoen en goede smaak, Andere
Initiatief: Consument
Categorie: Dranken
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  23/02/2005