COCA-COLA – 22/02/2002

Beschrijving van de reclame

Met als headline : “Win* een 10.000 € Master Card” waaronder zich het logo van MasterCard met de vermelding “voor aankoop” bevindt, toont een affiche het blote bovenlichaam van een vrouw die haar armen kruist teneinde haar borsten te bedekken en een flesje van het merk in haar hand houdt. De asterisk verwijst naar de vermelding “B.O.I.C. Tombola”

Motivering van de klacht(en)

Waarom moet men een naakte vrouw tonen om deze boodschap te brengen ? Deze reclame is seksistisch aangezien ze zich richt tot mannen en de consument laat denken dat het de mannen zijn die betaalkaarten bezitten en aan sport doen en dat de vrouwen er enkel zijn voor het plezier.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat hij geen denigrerend beeld van de vrouw heeft willen brengen en dat er van haar te reduceren tot een voorwerp bestemd voor het plezier geen sprake kan zijn. Hij benadrukt dat het product altijd in verband werd gebracht met het beeld van een vrouw die haar goed voelt in haar vel. Deze afbeelding werd gekozen op basis van esthetische eigenschappen en richt zich zowel tot vrouwen als mannen. Hij heeft tevens benadrukt dat het verband tussen de campagne en sport voortvloeit uit een wettelijke verplichting dat tombola's enkel mogen georganiseerd worden voor zover ze ten goede komen van een organisme dat erkend en gemachtigd is om deze te organiseren en dat bijna al hun tombola's georganiseerd worden in samenwerking met het Olympisch Comité.

Jurybeslissing

Hoewel er geen rechtstreeks verband bestaat met het product of het aanbod, maar overwegende dat de afbeelding van de blote vrouw niet aanstootgevend of vernederend is en daar er geen inbreuk is op wettelijke en zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Adverteerder: COCA-COLA
Product/Dienst: Wedstrijd Coke Light/MasterCard
Media: Affiche
Initiatief: Consument
Categorie: Dranken
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  22/02/2002