COCA-COLA – 18/09/2018

Beschrijving van de reclame

De spot toont een vrouw met een witte schort die aan een oudere man vraagt: “Wilt u een Coca-Cola Zero Sugar?”.
Man: “Nooit geprobeerd.”. Men ziet hem van het flesje drinken en zich vervolgens afvragen: “Wat heb ik nog niet geprobeerd?”.
We zien hem vervolgens verkleed op een wagen tijdens een gay pride en hij vraagt: “Seg, ik zie hier geen dames?”.
De spot toont hem opnieuw terwijl hij van een flesje drinkt aan zee. Hij loopt in het midden van een groep redders en zegt: “Vrouwen houden van een man met ervaring.”.
VO en tekst op het scherm: “Leef hola pola met Coca-Cola Zero Sugar”.

Motivering van de klacht(en)

1) Volgens de klager gaat het hier om een oudere man (sugar daddy) die ervaring aanbiedt aan jonge meisjes en er zelf actief op zoek gaat. Hij vindt dat het pure discriminatie is en bewuste indoctrinatie naar de vrouwen toe.

2) De klager deelde mee dat het duidelijk is dat het drinken van Coca Zero geen van de beloofde voordelen biedt en dat de reclame dus misleidend is. Bovendien is zij volgens hem seksistisch.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat hij op een humoristische maar smaakvolle manier iets wou doen met het gevoel van spijt dat we soms hebben omdat we niet altijd die dingen doen die we graag hadden willen doen. De reclamespot 'Break free' geeft dat gevoel weer vanuit het perspectief van een ouder iemand die net dat duwtje heeft gekregen om een aantal van die dingen nu eindelijk eens te proberen.
De reclamespot brengt het onrealistische verhaal van een man ouder dan 80 die zich herboren voelt na het drinken van het product in kwestie en hierdoor allerlei activiteiten aanvat die men normaliter niet van iemand van die leeftijd zou verwachten. Het gaat hier om een campagne die met de nodige humor moet bekeken worden met als boodschap om de dingen die men graag wil doen niet uit te stellen tot het te laat is, met als achtergrondmuziek “I want to break free”.
Omwille van de overdrijvingen die tegelijkertijd het humoristisch karakter van de spot bepalen, leek het de adverteerder onwaarschijnlijk dat deze spot geïnterpreteerd zou kunnen worden als het brengen van misleidende reclame of als het schofferen van vrouwen. Zoals uit het bovenstaande mag blijken, is dit nooit zijn bedoeling geweest.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de Tv-spot die geviseerd wordt in de klacht een oudere man toont die zin heeft om een aantal dingen te proberen die hij nog niet gedaan had, nadat hij het gepromote product geprobeerd heeft.

Volgens de Jury zorgen de toon van de spot en zijn overdreven karakter ervoor dat de gemiddelde consument deze niet letterlijk zal interpreteren.

De Jury is met name van mening dat de reclame in kwestie zich niet negatief uitlaat ten opzichte van (jonge) vrouwen en ten aanzien van hen geen seksistisch standpunt oplegt.

Zij is derhalve van oordeel dat ze niet van aard is om hen te discrimineren en hun menselijke waardigheid niet aantast.

De Jury is eveneens van mening dat de reclame geen concrete beweringen bevat met betrekking tot het product die op een geloofwaardige manier zouden doen geloven dat dit product bijzondere vermogens zou hebben ten aanzien van mensen van een bepaalde leeftijd of eender welke andere consument.

De Jury is derhalve van oordeel dat de Tv-spot niet van aard is om de gemiddelde consument op dit punt te misleiden.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: COCA-COLA
Product/Dienst: Coca-Cola Zero Sugar
Media: TV
Initiatief: Consument
Categorie: Dranken
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  18/09/2018