COCA-COLA – 08/08/2017

Beschrijving van de reclame

De TV-spot toont een jonge man in badjas die een aansteker doet branden onder een sprinkler, naast een rookdetector. Hij wordt vervolgens natgespoten door de fles Sprite die hij in zijn andere hand houdt.
Voice-over en tekst op het scherm: “Sprite. Born to refresh.”.

Motivering van de klacht(en)

De klager haalde aan dat men in de reclame een adolescent ziet die een rookdetector in brand wil steken.
Hij vindt deze reclame ongepast en vindt dat deze bepaalde weinig doordachte personen op gevaarlijke ideeën brengt.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat deze reclamespot op een duidelijk herkenbaar humoristische wijze de idee van de unieke verfrissing van Sprite tot uiting brengt. Met een kwinkslag, waarvan het speelse en ludieke karakter duidelijk naar voor komt, brengt de spot iemand in beeld die bij wijze van experiment zeer “letterlijk” de afkoeling van het merk beleeft. Het gaat dus volgens hem overduidelijk om de idee van verfrissing, waarbij het fictieve experiment enkel dient als ondersteuning van dit basisidee. Omwille van deze redenen ziet hij echt niet in hoe deze spot anderen op het idee zou kunnen brengen zoiets ook effectief uit te proberen.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de TV-spot, om de slogan “Born to refresh” te illustreren, een jonge man toont die een aansteker doet branden onder een sprinkler naast een rookdetector, met het idee om zich te verfrissen en dat hij vervolgens natgespoten wordt door de fles die hij in zijn hand houdt.

De Jury is van mening dat de spot in kwestie ludiek en overdreven is en door de gemiddelde consument niet zal worden geïnterpreteerd als een na te volgen voorbeeld.

De Jury is derhalve van oordeel dat deze humoristische spot niet van aard is om aan te sporen tot een gevaarlijk gedrag.

Zij is eveneens van oordeel dat deze reclame niet getuigt van een gebrek aan een behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: COCA-COLA
Product/Dienst: Sprite
Media: TV
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Categorie: Dranken
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  08/08/2017