COCA-COLA – 08/01/2020

Beschrijving van de reclame

De spot toont de kerstman die een pakje neemt, met zijn slede door de lucht vliegt, een brief van een kind bekijkt en in een huis een pakje bij de kerstboom legt, waarbij hij vaststelt dat er naast een briefje met “Voor de Kerstman” een flesje Coca-Cola voor hem klaarstaat waarvan hij drinkt. Vervolgens ziet men kinderen die vaststellen dat het flesje leeggedronken is en het gekregen speelgoed ontdekken.  
VO: “We kunnen heel wat zeggen over deze man. Het is een vreemde die stiekem de grens oversteekt vanachter op een voertuig in het holst van de nacht. Hij wil weten waar we wonen, waar we van houden om dan verdachte pakjes bij ons achter te laten. Dus wat doen we dan? Hem verwelkomen natuurlijk. Want als we enkel kijken naar wat ons verdeelt, vergeten we misschien wel wat we allemaal delen.”  
Tekst op het eindscherm: “Wat we delen maakt ons sterker.”.  

Motivering van de klacht(en)

Volgens de klager zit hier duidelijk een politieke boodschap achter die verwijst naar de vluchtelingenproblematiek. Hij vindt dat reclame neutraal moet zijn en over het product moet gaan zonder zich te verbinden met eender welke politieke overtuiging. Zoals extreemrechtse of racistische boodschappen niet toelaatbaar zijn (wat maar normaal is), hoeft volgens hem die constante hersenspoeling door extreemlinkse invloeden ook niet. Zeker nadat Zwarte Piet niet meer zwart mag zijn, zijn deze verwijzingen naar verdacht pakketje enz. naar zijn mening veel concretere ongepaste opmerkingen in een reclamespot.  

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat hij met deze reclamespot en het creatieve concept “wat we delen maakt ons sterker” iedereen in de hele wereld wil aanzetten om het positieve in elke mens te zien en te focussen op onze vele raakpunten in plaats van de verschillen.  
De achtergrond hierrond is dat er overal ter wereld verdeeldheid en spanningen zijn. Zelfs binnen families kunnen conflicten ontstaan door meningsverschillen. Kerst is echter de periode bij uitstek om ruzies bij te leggen, vooroordelen achterwege te laten en te focussen op onze raakpunten, zodat we het goede in elke mens zien.  
De adverteerder wenst met deze campagne geen politiek standpunt of politieke kleur aan te nemen, maar steunt wel geen enkele politiek die indruist tegen zijn waarden. Deze campagne is erop gericht om politieke spanningen achter ons te laten en te focussen op de goede eigenschappen van de anderen. Hij betreurt daarom dat deze campagne kritische reacties heeft teweeggebracht.  

Jurybeslissing

De Jury heeft kennisgenomen van de spot in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft, en met name van het feit dat de klager meent dat de spot ongepaste verwijzingen naar de vluchtelingenproblematiek bevat.  

Ingevolge het antwoord van de adverteerder, heeft de Jury er eveneens nota van genomen dat hij met deze reclamespot en het creatieve concept “wat we delen maakt ons sterker” in de kerstperiode iedereen in de hele wereld wil aanzetten om het positieve in elke mens te zien en te focussen op onze vele raakpunten in plaats van de verschillen.  

De Jury is van mening dat deze boodschap ook duidelijk en op positieve wijze blijkt uit de spot en dat de beelden en de tekst in kwestie niet van aard zijn om door de gemiddelde consument geïnterpreteerd te worden in de zin die de klager eraan geeft.  

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.  

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.  

Adverteerder: COCA-COLA
Product/Dienst: Coca-Cola
Media: TV
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Categorie: Dranken
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  08/01/2020