CO.BE.GA – 05/06/2001

Beschrijving van de reclame

Met als titel “35 jaar ervaring in de bouw”, stelt een advertentie de activiteiten van de onderneming en de kwaliteit van haar diensten voor. De tekst vermeldt : “Algemene bouwonderneming het is niet voor niets dat CO.BE.GA. staat voor Construction Belge Garantie” en wijst erop dat “de 35 jaar ervaring van de zaakvoerder niet de enige referentie is”.

Motivering van de klacht(en)

De advertentie wordt beschouwd als bedrieglijk, de onderneming heeft maar 3 jaar ervaring.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder heeft laten gelden dat de reclame niet vermeldt dat de onderneming 35 jaar bestaat, maar dat de tekst uitlegt dat de zaakvoerder 35 jaar ervaring heeft in de bouwsector.

Jurybeslissing

Na onderzoek was de Jury van oordeel dat uit de voorstelling van de titel in grote letters kan begrepen worden dat de onderneming 35 jaar bestaat, zelfs indien de tekst vervolgens verduidelijkt dat het gaat om de ervaring van de zaakvoerder. Zij heeft aan de adverteerder de aanbeveling gedaan om deze voorstelling te wijzigen teneinde ieder risico op misleiding te vermijden. Bijkomend, maar zonder zich uit te spreken over de benaming CO.BE.GA. zelf, heeft de Jury gevraagd om haar te laten weten of de betekenis die eraan gegeven wordt, zijnde « Construction Belge Garantie » betrekking heeft op de benaming zoals zij voorkomt in de statuten van de BVBA of dat zij moet aanzien worden als een publicitaire bewering.

Gevolg

Bij gebrek aan antwoord, heeft de Jury een schorsingsaanbeveling aan de media gericht.

Adverteerder: CO.BE.GA
Product/Dienst: Bouwonderneming
Media: Dagblad
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Andere
Categorie: Immobiliën
Datum afsluiting:  05/06/2001