CNR RECORDS / TOPRADIO – 18/05/2005

Beschrijving van de reclame

Mannenstem met achtergrondmuziek : « Exclusief, Exclusief, Exclusief, Exclusief op Topradio 8. Tiësto en de superhit Adagio for strings. Tiësto met Adagio for strings, je vindt hem enkel op Topradio 8”.

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame is oneerlijk. Zij beweert dat het liedje van Tiësto met Adagio for strings alleen op hun CD terug te vinden is, wat niet strookt met de werkelijkheid, want dit liedje staat ondermeer ook op de compilatie-CD van Solid Sounds.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat het nummer Adagio For Strings inderdaad terug te vinden is op verschillende andere CDs Sensation en mix-CD van Tiësto, maar dan gaat het steeds over gemixte CDs waar de discotheekuitvoering van het nummer gemixt wordt met andere nummers. Hij benadrukte dat Topradio 8 wel echt de enige CD is waar dit nummer in de hitversie op staat. Hij stelde tevens dat hij zich geïnformeerd heeft bij de licentiegever over het feit of dit werk al dan niet op een volume van Solid Sounds zou staan, maar deze bevestigde hem dat ze hier geen toestemming voor gegeven hebben. Hij stelde tevens dat ook op de site van de platenfirma van Solid Sounds, deze track niet in de playlist van de laatste 3 volumes staat.

Jurybeslissing

De Jury is van oordeel dat het voor de luisteraar inderdaad niet duidelijk is dat deze reclame betrekking heeft op een bepaalde versie van dit nummer Adagio for Strings (in casu de hitversie).

Teneinde ieder risico op misleiding uit te sluiten, heeft zij u op basis van art. 23,1° en 4° WHPC en art. 5 IKK code aan de adverteerder de aanbeveling gedaan om zijn reclame te wijzigen door de luisteraar erop te wijzen om welke versie het precies gaat en in afwachting hiervan deze radiospot niet meer te verspreiden.

De adverteerder bevestigde dat hij deze radiospot niet meer zou gebruiken.

Adverteerder: CNR RECORDS / TOPRADIO
Product/Dienst: CD Topradio 8
Media: Radio
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  18/05/2005