CLUB TIBU – 25/06/2013

Beschrijving van de reclame

De reclame op de Facebookpagina van de club bevat onder meer de volgende tekst: “Girlz On Booze – free wine for the ladies all night long! – every Friday”.

Motivering van de klacht(en)

De klager haalde aan dat de betrokken club wekelijks via Facebook adverteert met gratis wijn voor vrouwen. Dit is naar zijn mening aanzetten tot alcoholmisbruik.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat hij inderdaad gratis wijn schenkt voor dames die beschikken over een glas dat men, indien men ouder dan 18 jaar is, aan de balie kan halen, waarbij men tevens een stempel ontvangt. Dit glas kan enkel voor hen gevuld worden op vertoon van die stempel.

Indien het glas kwijt, stuk of inbeslaggenomen is, kan er in geen enkele omstandigheid nog wijn verkregen worden. Dit staat duidelijk in het reglement aan de ingang van de balie.

Zijn personeel is verder bekwaam genoeg om dronkenschap te herkennen wat leidt tot inbeslagname van het glas. Overmatig drankgebruik wordt bij hem zorgvuldig gecontroleerd daar hij geen problemen wil met zijn cliënteel of personeel.

Daarnaast wordt de wijn enkel geschonken zolang de voorraad strekt. De adverteerder voorziet maximaal 50 flessen van 70cl met een gering alcoholgehalte voor 150 dames. Deze flessen worden ook nog verdeeld over de hele avond zodat iedere dame gebruik kan maken van dit concept.

De bedoeling is om dames binnen te krijgen die mannelijk volk mee brengen. Zijn winst komt uit het verbruik van de aanhang. De adverteerder beklemtoonde tevens dat hij al maanden een positief concept aflevert zonder problemen of dames die overmatig dronken zijn.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennis genomen van de reclame voor de club die de volgende tekst bevat: “Girlz On Booze – free wine for the ladies all night long! – every Friday”.

De Jury is van mening dat de combinatie van de verschillende tekstuele elementen (“free wine”, “all night long” en “Girlz On Booze”) in deze reclame van aard is om te worden geassocieerd met een onverantwoord of overmatig alcoholgebruik.

De Jury is derhalve van oordeel dat deze reclame niet getuigt van een behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef, wat strijdig is met artikel 1, alinea 2 van de code van de Internationale Kamer van Koophandel.

Gelet op het voorgaande en op basis van voormelde bepaling, heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om de reclame te wijzigen, en bij gebreke daaraan de reclame niet meer te verspreiden.

Gevolg

De adverteerder heeft bevestigd de reclame te zullen aanpassen.

Adverteerder: CLUB TIBU
Product/Dienst: Girlz On Booze
Media: Internet
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  25/06/2013