CLUB MED – 17/04/2012

Beschrijving van de reclame

De voice-over zegt met name : « Ici, les lapins en chocolat se cachent dans le jardin. Là-bas, les poissons tropicaux font cache-cache dans les fonds sous-marins. Le bonheur n’est pas le même partout. Ne perdez pas une seconde, cette année les vacances de Pâques se passent au Club Med » en « ClubMed, tous les bonheurs du monde ».

Motivering van de klacht(en)

De klager vindt de op de radio uitgezonden reclame die van de kwaliteit van het geluk een commercieel argument maakt schokkend. “Le bonheur n’est pas le même partout”. Anders gezegd, als u de middelen niet heeft om te gaan skiën met Kerst of met Pasen, blijf dan thuis om goedkope sneeuwmannen te maken met uw arme kinderen. De mensen die wel de middelen hebben, daarentegen, zullen recht hebben op geluk van een andere kwaliteit. Idem voor de variant, die de burgers die het zich kunnen veroorloven meldt dat het recept voor geluk hen opwacht in de tropen, en pech voor de armen, die dan maar hun goedkoop geluk moeten blijven degusteren in de somberheid van ons vlakke land. Het argument lijkt voor de klager discriminerend aangezien het het feit dat de “armen” geen recht hebben op kwalitatief hoogstaand geluk tot een dogma verheft.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder betreurt dat deze reclame verkeerd geïnterpreteerd werd en is zeer verbaasd dat ze discriminerend is kunnen overkomen.

Het geluk is een van de fundamentele waarden van Club Méditerranée. De bedoeling van het script was om het begrip geluk op de voorgrond te stellen. De adverteerder had niet de bedoeling om welk moment van geluk dan ook te kleineren.

Hij wenste datgene wat Club Med te bieden had voor de Paasvakantie te promoten. Bij de samenstellende bestanddelen van het aanbod maken sport, openlucht en zon deel uit van wat er wordt aangeboden aan de klanten. Het doel van deze communicatie was eenvoudigweg om te beschrijven wat aan de klanten wordt voorgesteld.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de spots onder andere vermelden : ‘Le bonheur n’est pas le même partout’.

De Jury is van mening dat de spots niemand de toegang tot geluk ontzeggen en heeft geoordeeld dat de reclame niet van die aard is om een bepaalde categorie van personen te discrimineren of te kleineren.

De Jury heeft eveneens geoordeeld dat de reclame geen schokkende of onethische elementen bevat.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: CLUB MED
Product/Dienst: Vakanties
Media: Radio
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  17/04/2012