CLOSER / LE BOOTCAMP – 10/06/2009

Beschrijving van de reclame

De advertentie (A5 formaat) toont een vrouw die met een meetlint de omtrek van haar buik meet.

Tekst : « Offre spéciale Closer.Votre meilleur programme minceur en ligne sur www.closer.lebootcamp.com. ‘Faites-vous coacher et perdez du poids grâce à Closer et à notre coach Valérie Orsoni. Perdez 6 kilos en 1 mois’ (afbeelding van een weegschaal met de vermelding ‘Moins de 1€ par jour’). Offre découverte ‘27€ au lieu de 30€ grâce au code « TVSTAR05 » Inscrivez-vous sur www.closer.lebootcamp.com et faites-vous un mois de recettes minceur ».

Onderaan een foto van een vrouw in sportieve outfit en afbeeldingen van gerechten, gevolgd door de tekst: Rendez-vous sur le site www.closer.lebootcamp.com’.

Motivering van de klacht(en)

De klager is van oordeel dat het onmogelijk is om 6 kilo in 1 maand te verliezen.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat de reclame betrekking heeft op een partnerschip tussen Closer en Valérie Orsoni. Hij verduidelijkte dat het dieet/de levensstijl Le BootCamp Minceur werkt doordat het rust op een erkende en bewijsbare wetenschappelijke basis. Hij deelde ondermeer volgende cijfers mee: na 6 maanden dieet, 92% van succes met een gemiddeld gewichtsverlies van 12 kilo zonder terug aan te komen. De adverteerder verduidelijkte tevens dat voordat een concept de aandacht van Valérie Orsoni weerhoudt, zij eist dat het concept aan minstens 5 medische onderzoeken onderworpen werd, met een dubbelblindproef, en representatieve steekproef, en volgens een ernstig en controleerbaar protocol. De adverteerder deelde zijn database met wetenschappelijke studies mee.

De adverteerder deelde tevens de volgende aanvullende informatie mee:
(1) De ontdekkingsaanbieding stelt het online coachingsprogramma LeBootCamp in zijn geheel voor door middel van een korting van 3 euro op de gemiddelde vastgestelde prijs, hetzij van 30 euro voor de abonnementen Liberté. De klant ontvangt voor deze prijs:
-elke dag een email met voeding- en sportieve informatie en met geheimen van beroemdheden of andere bonus verhalen
-een video per dag (die soms vervangen kan worden door een geluidsband voor het oefenen van bijvoorbeeld een yogaoefening)
-toegang tot een beveiligde privé ruimte waar de klant gebruik kan maken van zijn informatie in “een blog”
- onbeperkte vragen aan de coach en haar team via een privé ruimte (de antwoorden zijn zeer compleet aangezien ze geschreven zijn door de coach en een professioneel team, zonder nochtans dienst te doen als medische raad wat anders zou blijk geven van illegale uitoefening van de geneeskunde)
-deelname aan Boot.Rencontres als het plaats vindt
-toegang tot het gebruikersforum
-een dagelijks volkomen nieuw recept (intern gecreëerd door onze huischef) + een wekelijkse menuplanning
- een wekelijkse boodschappenlijst
-er worden geen voedingssupplementen aangeprezen, de ontwerpster van het programma is volledig tegen alle wondersupplementen die snel gewichtsverlies beloven. Het is bovendien dankzij haar strijd voor een ethische afslanking dat zij de “Prix Artémis” in Athene in 2008 heeft gekregen
- geen enkele andere gezondheidsverklaring dan de onderzoeksresultaten van de dubbelblindproef volgens een ernstig protocol (gevalideerd door zijn wetenschapscommissie) die ten informatieve titel gedeeld worden met de lezers
- een virtuele gymzaal met video’s met oefeningen .

(2) De coaching is inbegrepen in de prijs van 27 euro en is onbeperkt en persoonlijk.

(3) De reclameslogan mbt 6 kg in 1 maand vloeit voort uit de volgende elementen:
- een onderzoek uitgevoerd op meer dan 800 klanten na 1 maand, 3 maanden, 6 maanden mbt de volgende elementen: cholesterol gehalte, diabetes gehalte (type II), vetmassa, gewicht
-aan het einde van 1 maand, had het gemiddelde van de klanten 6,5 kg verloren
-aan het einde van 6 maanden, had 92% van de klanten hetzij het verloren gewicht behouden, hetzij niet meer dan 10% van het verloren gewicht terug aangekomen (dit zijn voortreffelijke cijfers)
-dit onderzoek is een verklarend gekwalificeerd onderzoek aangezien het gebaseerd is op verklaringen van klanten. Gezien de grootte van de steekproef, is de foutenmarge ingevolge eigenaardige verklaringen erg laag temeer daar extremen steeds uit de steekproef worden verwijderd
-de steekproef bestond uitsluitend uit vrouwen van de leeftijdsgroep van 18 tot 65 jaar (met een piek bij 35 jaar), afkomstig uit verschillende landen.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de advertentie met de slogan ‘Perdez 6 kilos en 1 mois’’ een aanbieding betreft van online coaching om gewicht te verliezen.

De Jury heeft er nota van genomen dat deze aanbieding geen enkel voedingssupplement voorstelt en dat de voorgestelde resultaten voortkomen uit een “verklarend” onderzoek.

De Jury is van oordeel dat een gezond en evenwichtig dieet niet als doel kan hebben om 6 kg te verliezen in 1 maand.

De Jury is eveneens van mening dat de vermelde resultaten afkomstig dienen te zijn van wetenschappelijke onderzoeken en niet van verklarende onderzoeken en dat indien het gevoerde onderzoek uitsluitend vrouwen betreft, in de reclame dient gepreciseerd te worden dat zij zich uitsluitend tot vrouwen richt.

Rekening houdend met voorgaande, is de Jury van oordeel dat de de advertentie een te categorische bewering bevat door een absolute belofte te maken en derhalve in strijd is met de punten 2 en 4 van de JEP-regels inzake reclame bestemd voor het publiek betreffende vermageringsproducten, -apparaten, -behandelingen en methodes

De Jury heeft derhalve aan de adverteerder verzocht om de reclameslogan ‘Perdez 6 kilos en 1 mois’ te milderen (bijvoorbeeld met de termen “tot 6 kilo) en bij gebreke hieraan deze reclame niet meer te verspreiden.

Aangezien het om een uitnodiging tot aankoop gaat, heeft de Jury de adverteerder verzocht om zijn geografisch adres te vermelden in de advertentie in kwestie zoals voorgeschreven door art. 94/7 §4,2° van de wet op de handelspraktijken.

Indien de adverteerder voor de wijziging van de advertentie in kwestie opteert, heeft de Jury hem verzocht om haar de gewijzigde versie te bezorgen.

De adverteerder leefde de beslissing na en deelde gewijzigde advertentie mee.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: CLOSER / LE BOOTCAMP
Product/Dienst: AFSLANKINGSDIEET
Media: Magazine
Onderzoekscriteria: Andere
Initiatief: Consument
Categorie: Gezondheid
Datum afsluiting:  10/06/2009