CLINIQUE ESTHETIQUE (NL) – 30/04/1999

Beschrijving van de reclame

De advertentie met als titel “Niet tevreden met uw lichaam ?” toont een voor-na foto van een borstvergroting en stelt een reeks medische esthetische ingrepen voor (borstvergroting, liposculptuur, neuscorrectie, bib maagballon). Er wordt een adres in Nederland, een telefoonnummer in België vermeld voor gratis advies en medegedeeld dat een operatie mogelijk is binnen 2 weken, alsook een gespreide betaling.

Motivering van de klacht(en)

De advertentie is niet conform de rechtspraak van de Jury terzake en de medische deontologie.

Jurybeslissing

De Jury heeft de aandacht van de adverteerder gevestigd op de toepasselijke regels inzake reclame voor medische ingrepen en de aanbeveling gedaan om de advertentie niet meer te verspreiden in België.

Gevolg

De adverteerder liet weten dat de verspreiding berustte op een misverstand en zou worden stopgezet.

Adverteerder: CLINIQUE ESTHETIQUE (NL)
Product/Dienst: Figuurcorrecties
Media: Magazine
Onderzoekscriteria: Andere
Initiatief: Jury
Categorie: Gezondheid
Datum afsluiting:  30/04/1999