CLEAR CHANNEL ENTERTAINMENT – 29/10/2002

Beschrijving van de reclame

Met als titel « I love (in de vorm van een rood hartje) techno, powered by BASE », toont de affiche een rood hart waar rond zich een doornkroon bevindt, een witte omlijning met bovenaan vlammen en een aureool. Tekst : “United as one, Saturday 9th November 2002, Flanders Expo Gent Belgium”, gevolgd door een opsomming van de artiesten, een telefoonnummer , een website-adres en een opsomming van de verschillende sponsors.

Motivering van de klacht(en)

Men gebruikt duidelijk het symbool van het hart van Jezus, welbekend door de christelijken, maar ook door eenieder die de droevige geschiedenis van Frankrijk kent. Het gebruik van één van de meest dierbare christelijke symbolen om ze in het belachelijke te trekken, getuigt van een gebrek aan eerbied voor de godsdienstige overtuigingen.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat het absoluut niet de bedoeling was om de christelijke gemeenschap voor het hoofd te stoten. De grafische ontwerper en hijzelf hebben dit nooit vanuit die hoek bekeken en hebben dus evenmin die link gelegd. Hij benadrukte tevens dat dit grafisch beeldmateriaal in onze westerse maatschappij tot het collectief bewustzijn behoort en niet door iedereen aan religie wordt verbonden. De campagne verwijst louter naar het hart van ILOVETECHNO waarmee op een originele manier wordt gespeeld. Alle communicatie wordt ondersteund door de klassieke onliner Keep on Lovin.

Jurybeslissing

Na onderzoek heeft de Jury vastgesteld dat deze afbeelding duidelijk geïnspireerd is op een christelijk symbool (hart van Jezus) daar het bijna alle gelijkaardige elementen vertoont: rood hart, doornkroon, vlammen, aureool, (enkel het kruis valt weg). Zij is de mening toegedaan dat het zich inspireren op een christelijk symbool om reclame te maken voor een techno-evenement, niet echt getuigt van goede smaak. Daar dergelijke vorm van communicatie kan choqueren en negatieve reacties kan uitlokken, heeft zij gemeend een advies van voorbehoud te moeten formuleren overeenkomstig art. 4 van haar reglement.

Adverteerder: CLEAR CHANNEL ENTERTAINMENT
Product/Dienst: Ilovetechno
Onderzoekscriteria: Fatsoen en goede smaak
Initiatief: Consument
Type beslissing: Advies van voorbehoud
Datum afsluiting:  29/10/2002