CITROEN – 26/11/2020

Beschrijving van de reclame

Op de betrokken pagina van de website van de adverteerder, leest men onder meer het volgende onder een foto van het voertuig in kwestie:
“Hij is voor iedereen op elk moment toegankelijk voor aankoop of verhuur: zonder rijbewijs, à la carte met uiterst competitieve aanbiedingen.”.
Verder op die pagina, de titel “Zonder rijbewijs*” en de volgende tekst: “AMI is als een stadswagen, maar dan eentje waarmee iedereen kan rijden. Hij is een lichte vierwieler, die volgens de wetgeving in de Europese landen vanaf 16 jaar voor een zo groot mogelijk publiek toegankelijk is. Alle leeftijdsgroepen kunnen verleid worden door dit ideale object voor korte ritten.”.
Helemaal onderaan de pagina, in kleine letters:
“Prijsvoorbeeld en distributiepartners enkel van toepassing in Frankrijk. Besturing zonder rijbewijs* vanaf 16 jaar in België en Luxemburg.
*”.

Motivering van de klacht(en)

De klager voerde aan dat de adverteerder consumenten in grote letters voorhoudt dat er geen rijbewijs nodig zou zijn voor dit voertuig.
Hij deelde mee dat echter elke persoon geboren vanaf 15 februari 1961 minimaal een rijbewijs AM nodig heeft om dit voertuig te mogen besturen in België – elektrische bromfiets klasse B (45 km/h).
In de Nederlandstalige versie ontbreekt zelfs de uitleg bij de * dat men geen AUTO-rijbewijs nodig heeft. In de Franstalige versie staat die uitleg er wel bij – ver naar onder in kleine lettertjes – op de pagina. Maar dan nog blijft dit misleidend volgens hem.
Hij voegde nog toe dat het merendeel van de bevolking wel een rijbewijs nodig zal hebben voor dit voertuig. Uitgerekend de doelgroep waar de adverteerder op mikt, jonge mensen, hebben hiervoor altijd een rijbewijs nodig. Rijbewijs AM wordt veel minder (apart) behaald dan een rijbewijs B (waar AM dan inbegrepen is).

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat hij zowel de Nederlandstalige als de Franstalige versie van de site heeft aangepast en dat hij rekening zal houden met deze opmerking bij de voorbereidingen van zijn toekomstige communicatiemateriaal.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennisgenomen van de klacht en van de betrokken pagina op de website van de adverteerder met betrekking tot het voertuig in kwestie. Zij heeft vastgesteld dat, op het ogenblik van de klacht, de Nederlandstalige versie drie keer “zonder rijbewijs” vermeldde (waarvan twee keer met een asterisk die echter naar geen enkele vermelding verwees) en dat de Franstalige versie drie keer “sans permis” vermeldde (waarvan een keer met een asterisk die naar geen enkele vermelding verwees en in een ander geval met een asterisk die verwees naar “*permis voiture”).

De Jury heeft eveneens vastgesteld dat een rijbewijs AM echter noodzakelijk is om het betrokken voertuig in België te mogen besturen.

Volgens de Jury, en zoals de klager ook aangeeft, bestaat de door de adverteerder geviseerde doelgroep uit jongeren die niet over een rijbewijs beschikken en komt het rijbewijs AM minder vaak voor dan een rijbewijs B bij de algemene bevolking.

De Jury is derhalve van mening dat de reclame de indruk wekt dat geen enkel rijbewijs nodig is en dat de gemiddelde consument misleid kan worden zowel door de Nederlandstalige versie, waar er een vermelding ontbreekt naast de asterisk wanneer deze aanwezig is, als door de Franstalige versie die op een plaats de vermelding “*permis voiture” aangeeft in kleine letters verder onderaan de pagina.

Ingevolge het antwoord van de adverteerder heeft zij er terdege nota van genomen dat deze de betrokken communicatie op zijn website heeft aangepast door toe te voegen “* Een rijbewijs AM is echter vereist” in het Nederlands en “*un permis AM est cependant obligatoire” in het Frans op de drie plaatsen waar “zonder rijbewijs” of “sans permis” vermeld wordt.

Zij is echter van mening dat deze aanpassing niet van aard is om de gemiddelde consument voldoende in te lichten met betrekking tot de bewering volgens dewelke een rijbewijs niet nodig zou zijn en dat onmiddellijk duidelijk dient te worden aangegeven dat het om een rijbewijs B gaat in deze bewering.

De Jury is derhalve van oordeel dat de reclame in kwestie, zowel voor als na de aanpassing, van aard is om de gemiddelde consument te misleiden, wat in strijd is met artikels 4 en 5 van de Code van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC Code).

Gelet op het voorgaande en op basis van de voormelde bepalingen heeft de Jury de adverteerder verzocht om de reclame te wijzigen en bij gebreke hieraan deze niet meer te verspreiden. 

Gevolg

De adverteerder deelde mee dat hij de betrokken reclame gewijzigd heeft.

Adverteerder: CITROEN
Product/Dienst: Citroën AMI
Media: Internet
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  26/11/2020