CITROEN – 26/07/2011

Beschrijving van de reclame

De spot toont verschillende beelden en beschrijft verschillende situaties over het thema ‘we zijn ja-knikkers’. Voice over: ‘maar heb je al eens nee gezegd? Nee aan het conformisme. Ontdek een wagen die op geen enkele andere lijkt. Citroën DS4’

Motivering van de klacht(en)

Instrumentalisering van een zaak van geweld tegen een vrouw, zonder vooruit te lopen op de schuld of onschuld van de heer Strauss-Khan, die de waardigheid van de vrouw aantast. Het zou verwonderlijk zijn dat de gelijkenis tussen de naam DS4 en DSK niet aan de basis ligt van de slogan “durf nee zeggen”.

Jurybeslissing

Dit dossier werd door de Jury behandeld in het kader van artikel 4 van het Juryreglement.

De Jury heeft vastgesteld dat de spot geen visuele of tekstuele elementen bevat die onethisch zijn in de huidige maatschappelijke context.

De Jury is van oordeel dat de reclame geen situatie van geweld tegenover een vrouw oproept en de waardigheid van de vrouw niet aantast.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: CITROEN
Product/Dienst: DS4
Media: Bioscoop
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  26/07/2011