CITROEN – 20/01/2005

Beschrijving van de reclame

Een radiospot laat een conversatie horen tussen een stotteraar en een vrouw. Stotteraar : “zzzzevenduizend zzzevenhonderd zzevenenzeventig euro”. Vrouw : “Ja, ja, dat is de prijs van een Citroën C2, recyclagepremie inbegrepen”. Stotteraar : “Dat isss issss zzzeer…”. Vrouw : “Dat is zevenduizend zevenhonderd zevenenzeventig euro voor een Citroën C2 in april. Ik weet het.”
Stotteraar : “Nee, nee, dat is zzzeeer zzeeer goedkoop hé. Dat is't”

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame is ergerlijk, verachtelijk en pijnlijk. Men maakt zwakke bevolkingsgroepen belachelijk waarvan weinig of geen reactie te verwachten valt omdat deze meestal niet kunnen reageren.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat het geenszins zijn bedoeling was om iemand in het belachelijke te trekken. Hij stelde dat hij het stotteren enkel aangewend heeft om aan te tonen dat het aanbod dermate indrukwekkend is dat de cliënt ervan gaat stotteren, zijn woorden niet meer vindt. Hij bevestigde dat hij in juli 2004 negatieve reacties heeft ontvangen en hij daarom beslist heeft om deze spot niet meer te gebruiken.

Jurybeslissing

Aangezien deze spot heden niet meer verspreid wordt en ook in de toekomst niet meer zal gebruikt worden, heeft de Jury dit dossier afgesloten.

Adverteerder: CITROEN
Product/Dienst: Citroën C2
Media: Radio
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  20/01/2005