CITROEN – 09/11/2011

Beschrijving van de reclame

In de TV-spot valt onder meer het volgende in beeld te lezen:

ACTIE ZERO TOEGEVINGEN

Citroën C1 vanaf 5700 euro (1)

(onderaan, in kleinere letters) (1) Nettoprijs btwi van de Citroën C1 3d. 1.0i MAN Tentation, alle premies inbegrepen alsook de recyclagepremie (2) van 1500 euro en de federale bijdrage (- 15%).

(2) Citroën neemt uw oud voertuig over bij aankoop van een nieuwe Citroën C1. Dit voertuig moet volledig zijn en minimum 6 maanden ingeschreven zijn op naam van de koper van het nieuwe voertuig.

Motivering van de klacht(en)

De klager bleek niet in aanmerking te komen voor de geadverteerde inruilkorting, hoewel hij met een langer dan zes maanden ingeschreven voertuig rijdt, dat echter een motor is. Volgens de klager wordt in de campagne niet expliciet vermeld dat motorfietsen hierop een uitzondering zouden vormen.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder heeft meegedeeld dat de recyclagepremies die hij aanbiedt bij de aankoop van een nieuwe wagen inderdaad alleen betrekking hebben op auto’s. Hij spreekt in het algemeen van “véhicule” in oneigenlijke zin, maar dit geldt voor alle constructeurs. In het Nederlands gebruikt de adverteerder meer bepaald “voertuig”, een term die in het courante taalgebruik geen motorfietsen omvat maar enkel auto’s. En die, in een context die op auto’s betrekking heeft (reclame voor de verkoop van nieuwe voertuigen), noch moto’s, noch fietsen, noch tractors, noch kruiwagens, enz. inhoudt.
Volgens de adverteerder kan men er dus, voor alle duidelijkheid, van uit gaan dat deze klacht zich aan de grenzen van de goede trouw bevindt.

Jurybeslissing

De Jury heeft er nota van genomen dat de spot onder meer de volgende tekst bevat: “Citroën neemt uw oud voertuig over bij aankoop van een nieuwe Citroën C1. Dit voertuig moet volledig zijn en minimum 6 maanden ingeschreven zijn op naam van de koper van het nieuwe voertuig.”

De Jury is van mening dat de beperkte draagwijdte die de adverteerder, in zijn reclame, toekent aan het woord ‘voertuig’ in overeenstemming is met het normale taalgebruik in de autosector.

De Jury is bijgevolg van mening dat de reclame niet van aard is om de gemiddelde consument te misleiden met betrekking tot de toekenningsvoorwaarden van de recyclagepremie.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: CITROEN
Product/Dienst: Citroën C1
Media: TV
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  09/11/2011