CITROEN – 07/08/2009

Beschrijving van de reclame

De affiche met als titel “Citroën C3 Picasso. La Spacebox.” toont de wagen in kwestie met vermelding in kleine letters van de educatieve slogan en het website-adres. Onderaan de gegevens mbt CO2-uitstoot en brandstofverbruik, alsook de tekst “Citroën verkiest Total”.
Onder de afbeelding, wordt de prijs meegedeeld,alsook het logo van Citroën. Helemaal onderaan in kleine lettertjes bevindt zich een toelichting mbt de prijs.

Motivering van de klacht(en)

De verbruiks-en CO2 gegevens moeten worden vermeld in een lettergrootte die minimaal overeenstemt met de kleinste lettergrootte van de verstrekte informatie in de reclameboodschap (art. 5 Febiac code), hetgeen in casu niet het geval is aangezien de informatie in de reclame (model en prijs) veel groter is dan de informatie mbt CO2 en verbruik.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat hij de vermeldingen inzake brandstofverbruik en CO2-uitstoot vermeld heeft in letters met 55mm hoogte. Aangezien de Febiac-code geen lettergrootte vermeldt voor een 8m2 affiche, heeft hij de lettergrootte berekend in verhouding tot de opgegeven normen voor de andere formaten.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de vermeldingen inzake gemiddeld brandstofverbruik en CO2-uitstoot vermeld zijn in een lettergrootte die die minimaal overeenstemt met de kleinste lettergrootte van de verstrekte informatie in de reclameboodschap in kwestie.

Bovendien heeft de Jury ingevolge het schrijven van de adverteerder genoteerd dat de lettergrootte van de vermeldingen inzake CO2-uitstoot en brandstofverbruik in de affiche in kwestie (8m2)50 mm bedragen en dus groter zijn dan de lettergrootte zoals voorgeschreven door art. 5 van de Febiac code.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: CITROEN
Product/Dienst: C3 Picasso, Spacebox
Media: Affiche
Onderzoekscriteria: Andere
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  07/08/2009