CITROEN – 04/11/2008

Beschrijving van de reclame

Een banner voor Citroën bevat de volgende tekst: “Citroën (C2, C3, C4,…verschijnt achtereenvolgens). Offre exceptionele 3,99% taeg* avec ou sans acompte ».
Daarnaast een afbeelding van een wagen van het merk en de vermelding « jusqu’au 31 octobre ».

Motivering van de klacht(en)

Een klik op de banner Citroën geafficheerd op www.skynet.be verwijst door naar http://www.citroen.be/Site/Personnal/Promotion1.aspxDeze reclame is derhalve niet in overeenstemming met art. 5 van de Febiac code die voorziet dat de gegevens over brandstofverbruik en CO2 uitstoot vermeld moeten staan of dat er rechtsreeks kan doorgeklikt worden naar een pagina waar deze vermeld staan.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder stelde dat de klacht betrekking heeft op reclame die verspreid werd via een medium dat niet geviseerd wordt door het KB van 05/09/01. Het gaat namelijk om een banner, hetgeen niet opgenomen is in de opsomming van art. 1 en 7 van dit KB.
De adverteerder stelde dat het om deze reden is dat Febiac, op initiatief van de JEP, haar reclamecode gewijzigd heeft en dat met ingang van 1 september 2008 het volgende geldt: “Op banners, IMU’s, skyscrapers en andere soortgelijke advertentieformaten op andere dan de merkeigen website, worden de verbruiks- en CO2 gegevens eveneens duidelijk leesbaar vermeld of wordt de mogelijkheid gebodenrechtstreeks door te klikken naar een pagina waar deze vermeld staan en kunnen afgedrukt worden”.
Hij preciseerde dat de banner in kwestie verwijst naar de website van Citroën waar het dmv 1 klik mogelijk is om de milieunormen, verbruik en CO2-uitstoot te raadplegen.

Hij benadrukte tevens dat de betrokken reclame geen model of gamma promoot, maar uitsluitend een financieringstarief geldig tijdens de maand oktober.

Hij stelde dat de verplichtingen om het verbruik en de CO2-uitstoot te vermelden, zoals opgenomen in de Febiac code, enkel van toepassing is op reclame die een model of gamma voorstellen.

Het is niet vanzelfsprekend dat deze verplichting van toepassing zou zijn op een reclame voor een financiering.

Citroën heeft er altijd voor gezorgd om exacte en volledige informatie aan de consument te bezorgen. Zo heeft Citroën, nog vooraleer dit werd opgelegd door Febiac, de totaliteit van haar reclame aangepast om nog duidelijker het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot te vermelden.

Citroën herhaalt dat de milieukwestie voor haar heel belangrijk is, aangezien ze leider is op vlak van recyclage en dat haar gamma voertuigen de tweede beste is inzake brandstofverbruik en CO2 uitstoot.

Bijgevolg heeft Citroën haar publiciteit gewijzigd zodat de vermeldingen inzake het brandstofverbruik en de CO2 uitstoot ook verschijnen op de pagina mbt de financiering zodat, eens op de site, deze onmiddellijk toegankelijk zijn zonder eenmaal te moeten klikken.

Jurybeslissing

De Jury stelde vast dat de banner in kwestie ook actief is op www.autoscoot24.be en dat hij onderaan achtereenvolgens vermeldt: C2, C3, C4,…

Deze reclame promoot dus een financieringstarief voor particuliere modellen.

Het gaat dus duidelijk om reclame in de zin van art 93 WHPC die rechtstreeks of onrechtstreeks ten doel heeft om de verkoop van producten of diensten te bevorderen (een financiering promoten en dus ook de verkoop van Citroën wagens), ongeacht de plaats of de aangewende communicatiemiddelen.

Gelet op voorgaande is de Jury van oordeel dat deze reclame strijdig is met het K.B. van 05/09/01 en met art 5 van de Febiac code.

Dienaangaande noteerde de Jury dat de adverteerder de reclame in kwestie gewijzigd heeft zodat de vermeldingen inzake brandstofverbruik en CO2-uitstoot ook tevoorschijn komen op de pagina mbt de financiering zodat ze, eenmaal op de site, onmiddellijk toegankelijk zijn zonder eenmaal te moeten klikken.

De Jury heeft de adverteerder verzocht om de gewijzigde reclame te bezorgen.

De adverteerder deelde de gewijzigde reclame mee.

De Jury stelde vast dat ze reclame voor elke afgebeelde wagen de verbruiks- en CO2gegevens vermeld variërend van het slechtste tot het beste verbruik.

De Jury noteerde tevens dat deze reclame onmiddellijk zichtbaar is op de site na één klik op de banner.

Gelet op voorgaande en aangezien deze reclame beantwoordt aan de Jurybeslissing, heeft zij gemeend geen verdere opmerkingen te moeten formuleren.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: CITROEN
Product/Dienst: C2, C3, C4
Media: Internet
Onderzoekscriteria: Wettelijkheid, Milieu, Andere
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  04/11/2008