CITROEN – 03/10/2000

Beschrijving van de reclame

Een reclamebrochure met zomeraanbiedingen vermeldt op de achterzijde in een kader “Een ecologisch initiatief” met daaronder een groene rechthoek waarin staat “Citroën Green Act”. Er wordt uitgelegd dat Citroën gratis uw wagen sloopt en een premie biedt van 20.000 Fr als een nieuwe Citroën wordt aangekocht.

Motivering van de klacht(en)

De reclame wordt beschouwd als strijdig met de milieureclamecode, o.m. art. 1 en 7, want er wordt geen concrete informatie gegeven en de consument weet niet wat er met de oude wagen gebeurt. “Een ecologisch initiatief” is een absolute term en het groene logo sticht verwarring.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder heeft beslist de termen “Een ecologisch initiatief” te schrappen en het logo met een paar woordjes uitleg aan te vullen.

Jurybeslissing

Daar het voorstel van gewijzigde tekst naar een recyclageproces verwijst, heeft de Jury uitleg en bewijsvoering gevraagd en de aanbeveling gedaan de reclame dienaangaande voldoende duidelijk te maken. Na onderzoek van de bewijsstukken en van de gewijzigde tekst die naar een recyclage van ten minste 82 % van de afgedankte wagens verwijst, heeft de Jury geen opmerking meer geformuleerd.

Adverteerder: CITROEN
Product/Dienst: Green Act
Onderzoekscriteria: Milieu
Datum afsluiting:  03/10/2000