CITIBANK – 16/02/2007

Beschrijving van de reclame

Deze radiospot bevat een scène waarbij een man tot bekentenissen wordt gedwongen.
Man 1 : “Dus ge zijt nen echte 4 % ?”.
Man2 : “Maar ja dat zeg ik toch al lang”.
Man 1: “Laat hem nog maar eens drinken”.
Man 2 : “Neen boe”.
Man 1 : “Voor wie werkt ge ?”.
Man 2 : “Voor het spaarboekje van …. Bank”.
Man 1 : “En ge zijt nen echte 4 % ?”.
Man 2: “Ja”.
Man 1 : “heb je nog dorst ?”.
Man 2: “Neen, neen. Ik zal het zeggen ik ben niet helemaal nen 4% maar nen 2 + anderhalf procent bij”
Man 1: “Was dat nu zo moeilijk ?”.
Vrouwenstem : “Citibank geeft u 4 echte procenten jaarlijkse basisrente gegarandeerd gedurende 6 maanden op uw safe+ spaarboekje, de hoogste basisrente van de markt. Ga naar een Citibank agentschap of open uw spaarboekje online op Citibank.be. Citibank”.

Motivering van de klacht(en)

Deze choquerende reclame bevat een scène waarin foltering voorkomt. Zij banaliseert geweld en is onaanvaardbaar.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder gaf te kennen dat hij met deze spot de transparantie wenst te benadrukken. Hij legde uit dat Citibank momenteel 4% basisrente aanbiedt op een spaarboekje en deze rentevoet gedurende 6 maanden garandeert. Hij stelde dat Citibank heeft gekozen voor een eenvoudig aanbod in plaats van ingewikkelde rentevoeten.
In de spot heeft hij een rentevoet tot leven laten komen onder vorm van een persoon die tot bekentenis wordt gedwongen om te vertellen dat hij niet echt een 4% is maar een 2% + 1.5%. Hij benadrukte dat deze situatie totaal absurd en humoristisch is.

Jurybeslissing

De Jury is van oordeel dat de metafoor (verpersoonlijking van een rentevoet) niet duidelijk is met als gevolg dat de scène in kwestie niet humoristisch, doch eerder met een zeker realiteitsgehalte overkomt en derhalve door de gemiddelde consument letterlijk gepercipieerd wordt, namelijk als zijnde een geweldpleging op een concurrent (eventueel personeelslid, klant,....) teneinde hem tot bekentenissen te dwingen. Zij is tevens van mening dat deze spot laat uitschijnen geweld te tolereren en derhalve op onterechte wijze het gebruik van geweld banaliseert. De Jury merkt op dat deze scène inderdaad choquerend kan overkomen bij de gemiddelde consument en getuigt van een gebrek aan sociale verantwoordelijkheid.

Op basis van de artikels 1, al. 2 (maatschappelijke verantwoordelijkheid) en 4,3° (geweld) van de code van de Internationale Kamer van Koophandel, van art. 11,4° van het decreet betreffende de radio-omroep (Franse Gemeenschap), van artikels 1 en 4,3° van de code voor ethiek inzake reclame (C.S.A.), evenals de aanbevelingen van de JEP betreffende de afbeelding van de mens (pnt. 5), heeft de Jury aan de adverteerder de aanbeveling gedaan om deze spot niet meer te verspreiden.

De adverteerder liet gelden de beslissing van de Jury te betreuren. Hij benadrukte dat het niet zijn bedoeling is om mensen te choqueren, maar om ze op een humoristische en absurde manier te doen inzien dat Citibank het meest transparante spaaraanbod van de markt heeft. Tenslotte bevestigde hij dat hij toch de aanbeveling van de Jury zal respecteren en de radiospot onmiddellijk heeft teruggetrokken.

Adverteerder: CITIBANK
Product/Dienst: Jaarlijkse basisrente
Media: Radio
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  16/02/2007