CIRCUS – 15/11/2017

Beschrijving van de reclame

De Tv-spot toont een man op de fiets die op de deur van een huis gaat kloppen om een pakket af te leveren. Hij draagt een witte helm en is gekleed in een blauwe broek en een rode jas met blauwe en witte strepen. Men ziet eveneens een vrouw met zakken vol met boodschappen op het voetpad aan de overkant. Ze kijkt naar de man en steekt vervolgens de straat over van zodra hij zijn rug naar haar draait om op de deur te kloppen. Wanneer hij zich terug omdraait, stopt ze en blijft ze in deze houding stilstaan, alsof het om een spel gaat. De man kijkt haar argwanend aan. De tekst “Zin om te spelen?” verschijnt op het scherm. Tijdens de volledige duur van de spot ziet men onderaan rechts op het scherm de naam “Circus” in rood en wit.

Motivering van de klacht(en)

De klager haalde aan dat de postbode gekleed is als een bpost-bediende. De kledij is heel gelijkend met de witte fietshelm en rood/wit/blauwe jas van een postbeambte. Het lijkt volgens hem dan ook alsof deze goksite van bpost zelf is. Ook het logo en kleurgebruik van circus.be lijken op het logo van bpost. Volgens de klager wil men duidelijk deze link bewust opwekken en treedt hierdoor verwarring op bij de consument. Hij vindt het onaanvaardbaar dat een goksite meesurft op een betrouwbaar imago van een overheidsinstantie als bpost.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder benadrukte verschillende punten:

- het logo van bpost komt niet voor op de tenue van de postbode;
- de betrokken persoon wordt in deze reclame gebruikt omwille van zijn functie als postbode (hij bedeelt post en staat daarbij met zijn rug naar de straat), niet omdat hij bij bpost werkt, waarbij de spot overigens bedoeld is om ook in andere landen te worden uitgezonden;
- het is niet de postbode zelf die rechtstreeks met het spel geassocieerd is maar de dame die, door haar gedrag, blijk geeft van haar “zin om te spelen”.

De adverteerder begrijpt derhalve maar moeilijk de werkelijke gronden van de klacht, in de mate dat de reclame noch de intentie, noch het effect heeft om een verband tot stand te brengen tussen de vennootschap bpost en de site voor online spelen Circus.be.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de Tv-spot begint met een man op de fiets te tonen die op de deur van een huis gaat kloppen om een pakket af te leveren. De man in kwestie draagt een witte helm en is gekleed in een blauwe broek en een rode jas met blauwe en witte strepen. Tijdens de volledige duur van spot ziet men rechts onderaan op het het scherm de naam “Circus” in rood en wit.

De Jury heeft eveneens vastgesteld dat het logo van bpost nergens gebruikt of vermeld wordt in de spot in kwestie.

Ingevolge het antwoord van de adverteerder heeft de Jury genoteerd dat de man gebruikt wordt in de reclame voor zijn generieke functie van postbode en niet omwille van het feit dat hij bij bpost zou werken, waarbij de spot overigens bedoeld is om ook in andere landen te worden uitgezonden.

Volgens de Jury zullen de tenue van de man in kwestie en de aanwezigheid van de naam “Circus” in rood en wit de gemiddelde consument er niet toe brengen te denken dat de site voor kansspelen waarvoor promotie wordt gevoerd zou afhangen van de vennootschap bpost in België of dat deze laatste zijn goedkeuring zou hechten aan diens activiteit.

De Jury is derhalve van mening dat de reclame niet van aard is om een verband te leggen tussen de vennootschap bpost en de dienst van de adverteerder, noch om verwarring te veroorzaken bij de kijker op dit punt.

Volgens de Jury draait de spot veeleer om het gedrag van de vrouw die “zin om te spelen” heeft zoals de slogan overigens aangeeft.

De Jury heeft derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt en heeft de klacht ongegrond verklaard.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: CIRCUS
Product/Dienst: Kansspelen online
Media: TV
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  15/11/2017