CIMA MOTORS – 05/08/2009

Beschrijving van de reclame

Reclame-inlassing (128x188) in Passe-Partout voor Citroën C3 Picasso.

Motivering van de klacht(en)

Het gemiddelde brandstofverbruik en de CO2-uitstoot worden niet vermeld, hetgeen strijdig is met het K.B. van 05/09/2001 en art. 5 van de Febiac code.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelt mee dat hij het nodige zal aanpassen opdat dit zich niet meer zal herhalen en zal vermijden dat dit in de toekomst nog gebeurt.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de vermeldingen inzake brandstofverbruik en CO2 niet werden vermeld, hetgeen strijdig is met:
- het Koninklijk besluit van 5 september 2001 (en haar bijlage IV) betreffende de beschikbaarheid van consumenteninformatie over het brandstofverbruik en de CO2 uitstoot bij het op de markt brengen van nieuwe personenauto’s
- art. 5 van de Febiac code

Bijgevolg heeft de Jury aan de adverteerder verzocht zijn reclame te wijzigen en in afwachting daarvan niet meer te verspreiden.

Gevolg

De adverteerder heeft bevestigd dat hij de beslissing van de Jury zal naleven.

Aangezien geen hoger beroep werd aangetekend, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: CIMA MOTORS
Product/Dienst: Citroën C3 Picasso
Onderzoekscriteria: Wettelijkheid, Milieu, Andere
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  05/08/2009