CHRYSLER – 22/10/2008

Beschrijving van de reclame

Een banner (Flash) voor de Dodge Journey op www.levif.be. D.m.v. een klik wordt de bezoeker doorverwezen naar de pagina http://www.testdodgeatwork.be/ (choix de lange FR/NL). Daarna komt hij op de pagina “Dodge Journey” waar hij kan klikken op ‘en savoir plus’. Vervolgens komt hij op een pagina waar de vermeldingen inzake brandstofverbruik en CO2 uitstoot aanwezig zijn.

Motivering van de klacht(en)

Met dergelijke kleine lettergrootte, zijn de vermeldingen inzake brandstofverbruik en CO2 uitstoot niet in overeenstemming met het Koninklijk Besluit van 5 september 2001 betreffende de beschikbaarheid van consumenteninformatie over het brandstofverbruik en de de CO2-uitstoot bij het op de markt brengen van nieuwe personenauto’s.

Standpunt van de adverteerder

Het reclamebureau liet weten dat, betreffende de website “testdodgeatwork”, ze aan hun web-partner gevraagd hebben om de vermeldingen inzake brandstofverbruik en CO2-uitstoot meer leesbaar te maken en dat ze groter en in het rood werden gezet.

Jurybeslissing

De Jury stelde vast dat de vermeldingen inzake brandstofverbruik en CO2-uitstoot beschikbaar zijn op de site www.testdodgeatwork.be na 3 klikken.

De Jury is van mening dat deze vermeldingen gemakkelijk leesbaar zijn en heeft in dat opzicht geen opmerkingen geformuleerd. De Jury waardeerde de inspanningen van het reclamebureau om de leesbaarheid en zichtbaarheid van de vermeldingen te vergroten.

Daarentegen heeft de Jury een inbreuk op art.5 van de Febiac code vastgesteld inzake de vermeldingen in kwestie, die niet onmiddellijk beschikbaar zijn na één klik op de web pagina waar ze vermeld staan en waar men ze kan uitprinten.

Dienaangaande, stelde de Jury vast dat de vermeldingen inzake brandstofverbruik en CO2-uitstoot intussen ook op de eerste pagina van de site www.testdodgeatwork.be aanwezig zijn en dat de lettergrootte 18 punten bedraagt.

Aangezien geen hoger beroep werd aangetekend werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: CHRYSLER
Product/Dienst: Dodge
Media: Internet
Onderzoekscriteria: Wettelijkheid, Milieu, Andere
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  22/10/2008