CHI CHI’S – 15/05/2005

Beschrijving van de reclame

In een radiospot hoort men op Mexicaanse achtergrondmuziek een mannenstem die zegt : « Venez faire la fête entre amis. Chi Chi's présente ses 3 menus cinéma : le trio de taco, la salade exotique, le chili con carne et ses cocktails exotiques pour seulement 10 €. Chi Chi's de la salsa dans votre vie. Boulevard Anspach, Overijse et Mons. » Ondertussen wordt een rijkelijk gevulde tafel getoond waarrond 4 jonge personen zitten en waarna 3 verschillende schotels achtereenvolgens in beeld gebracht worden.

Motivering van de klacht(en)

De reclame is bedrieglijk want wat aangeboden wordt stemt niet overeen met wat aangekondigd is.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat de foto duidelijk het product in kwestie weergeeft dat een hoofgerecht uitmaakt.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat deze spot een rijkelijk gevulde tafel toont waarrond 4 jonge personen zitten, waarna er achtereenvolgens 3 gerechten in beeld gebracht worden, die als hoofdgerechten voorkomen. Het spreekt voor zich dat de gerechten die in het kader van deze actie aangeboden worden effectief de grootte en inhoud dienen te hebben zoals voorgesteld in de reclame.
Gelet op het antwoord van de adverteerder, gaat de Jury ervan uit dat de voorgestelde gerechten niet op zijn spijskaart vermeld staan als voorgerechten, want dit zou aanleiding kunnen geven tot misverstanden in hoofde van de klant. Rekening houdend met de beweringen van de klager en op basis van art.23,1° WHPC en art.5 van de IKK code heeft de Jury aan de adverteerder de aanbeveling gedaan om deze reclame te wijzigen indien de gerechten voorgesteld in de reclame niet zouden overeenstemmen (qua grootte en inhoud) met wat aangeboden wordt in het kader van deze actie, en bij gebreke hieraan deze reclame niet meer te verspreiden.

De adverteerder bevestigde dat het om hoofdgerechten gaat en niet om voorgerechten en dat de gerechten voorgesteld in de reclame, zowel qua grootte als inhoud, overeenstemmen met wat werkelijk aangeboden wordt.

Adverteerder: CHI CHI'S
Product/Dienst: Restaurant
Media: Bioscoop
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  15/05/2005