CHARME DE LUNE – 19/03/2019

Beschrijving van de reclame

Het reclamepaneel toont, van de dijen tot de schouders, een vrouw in lingerie die op haar buik ligt, met daarnaast het merk “PrimaDonna”. Onder de afbeelding de tekst “Nocturne : le jeudi jusqu’à 21h00”.
Op de zijkant van het paneel de tekst “Charme de Lune – de la plus petite à la plus grande taille”.

Motivering van de klacht(en)

De klaagster vindt het reclamepaneel erg choquerend en onaanvaardbaar en ver voorbij de ethische limieten: afbeelding van de vrouw die (in het groot) tentoongesteld wordt in een positie waarbij ze zich aanbiedt.

Standpunt van de adverteerder

De Jury heeft een reactie gevraagd aan de adverteerder en aan het betrokken merk.

De adverteerder deelde mee dat deze foto de officiële foto is van een reeks van zijn voornaamste merk, PrimaDonna.
Hij preciseerde dat hij geen love/seks shop is maar dat hij lingerie verkoopt en het dus normaal is om zijn product te tonen. Het model draagt lingerie wat absoluut normaal en opportuun is, ze is niet naakt.
Tot slot begreep de adverteerder niet wat de klaagster wil zeggen met “zich aanbieden”.

Het merk heeft voor een beter begrip het waarom achter zijn beeldtaal geschetst.
PrimaDonna staat sinds 150 jaar voor de beste lingerie voor vrouwen met een grotere cupmaat: luxe lingerie en swimwear met oog voor detail, voor de mooiste materialen en de beste pasvorm. Om in één oogopslag duidelijk te maken aan de voorbijganger of de lezer waar het merk voor staat, fotografeert hij altijd heel dicht op het lichaam, zodat men niet wordt afgeleid door een druk decor of een mooie achtergrond, maar enkel oog heeft voor de schoonheid van het product en de trots van de vrouw die het draagt.
Men ziet aldus meteen hoe goed het product past, hoe mooi het is gemaakt, en welke kwalitatieve, luxueuze materialen, zoals delicate kant, zijn gebruikt. Dit gebeurt altijd in een beeld met respect voor de vrouw, een beeld dat is gemaakt voor vrouwen, om hen te tonen wat perfect passende lingerie kan doen voor het lichaam en het zelfvertrouwen, nooit om te choqueren of te objectiveren.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de betrokken affiche, van de dijen tot de schouders, een vrouw in lingerie toont die op haar buik ligt.

De Jury verwees vooreerst naar de Regels inzake de afbeelding van de mens die onder andere bepalen dat de voorstelling van het menselijk lichaam of een gedeelte ervan niet onfatsoenlijk of obsceen mag zijn, noch vernederend of onterend, wat volgens haar hier niet het geval is. In dit opzicht heeft zij met name rekening gehouden met het feit dat de voorstelling van het menselijk lichaam een verband vertoont met het product en zijn karakteristieken.

In dit geval was de Jury van mening dat de voorstelling in kwestie de vrouw niet in diskrediet brengt en het lichaam van de vrouw evenmin op een onbehoorlijke manier uitbuit. Volgens haar wordt de vrouw niet op een negatieve of onderdanige manier voorgesteld, maar toont de reclame op een esthetische manier het deel van het menselijk lichaam dat in verband staat met het product waarvoor reclame wordt gemaakt. De Jury is derhalve eveneens van mening dat de reclame niet van aard is om de vrouw te instrumentaliseren of haar waardigheid of integriteit aan te tasten.

Rekening houdend met de huidige sociale context, is de Jury vervolgens van mening dat de foto niet choquerend is en evenmin indruist tegen de geldende fatsoensnormen.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: CHARME DE LUNE
Product/Dienst: PrimaDonna Lingerie
Initiatief: Consument
Categorie: Textiel/kleding
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  19/03/2019