CHARLIER-BRABO GROUP – 22/04/2015

Beschrijving van de reclame

Man: “ Is er een alternatief voor kip uit blik?
Tuurlijk wel: kip ín blik, van Target!
En dan bedoel ik geen blik kippensoep. Komaan seg!
Kippensoep in je rijstschotel, dat lijkt toch nergens naar!?
Nee, ik heb het over een heerlijk stukje mager kippenwit,
van kippen van onze eigen boerderijen.
Supervers… dát is kip in blik!”

VO: “ Target Kip. Natuurlijk, lekker en gezond.”

Man: “ Nu 1 + 1 gratis. Dat is kip in blik + kip in blik.”

VO: “ Promotie via kipinblik.be”.

Motivering van de klacht(en)

Volgens de klager is er sprake van misleiding van de consument door gebruik te maken van de woorden "kippen van onze eigen boerderijen". Er wordt dus de indruk gewekt dat het over Belgische kippen gaat. De producent heeft echter zelf op de radio verteld dat het kippenvlees afkomstig is van overtollig kippenvlees uit Spanje waar de rest voor tapa's wordt gebruikt.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat hij nergens in de spot melding maakt dat het om Belgische kippen gaat, noch dat Target Kip een Belgisch product zou zijn. Ook tijdens het interview op de radio heeft hij zelf heel openlijk uitgelegd hoe de vork aan de steel zit. Niet ter verdediging, want dit interview kwam voor de klacht.
Hij heeft dus nooit onder stoelen of banken gestoken dat het over Spaanse boerderijen gaat. Het feit dat hij werkt met Spaanse kippen kan dan ook niet beschouwd worden als een feit dat hij ook maar zou willen verzwijgen.
Via andere communicatiemiddelen maakt hij zelfs duidelijk melding dat het over kippen uit Spanje gaat. Het feit dat hij dit niet vermeldt in de spot heeft te maken met de beperkte tijdsduur van de spot.
De verbruiker lijkt tenslotte de indruk te hebben dat met ‘slachtafval’ zou worden gewerkt en dat wenst de adverteerder tenslotte ook uitdrukkelijk te weerleggen.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de radiospot onder meer het volgende vermeldt: “... van kippen van onze eigen boerderijen”.

De Jury is van mening dat het woordgebruik “van onze eigen boerderijen” niet automatisch naar Belgische boerderijen verwijst, maar wel naar boerderijen waarover de adverteerder beschikt.

De Jury is derhalve van oordeel dat deze reclame niet van aard is om de gemiddelde consument te misleiden wat betreft de geografische oorsprong van het product in kwestie.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: CHARLIER-BRABO GROUP
Product/Dienst: Target Kip
Media: Radio
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Categorie: Voedingsmiddelen
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  22/04/2015