CHANEL – 25/06/2008

Beschrijving van de reclame

Een spot toont een man die (gekleed) op een bed ligt naast een vrouw die naakt is en op haar buik ligt. Hij clickt een aantal keren op de lippenstift, terwijl zij aan hem vraagt: Tell me. I need to know. Do you love my lips?

Mannenstem: Rouge Allure. Chanel.

Motivering van de klacht(en)

Een jong meisje van 14/15 jaar toont haar mond op een uitdagende wijze. Het gebruik van dermate jonge meisjes in dergelijke situaties is ongepast. Gelet op de zichtbare leeftijd van het meisje (14/15 j) en haar kinderlijke pruilmond, doet dit denken aan pedofilie. Deze reclame toont een te sexueel beeld van jonge meisjes van die leeftijd.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder stelde de negatieve perceptie van de reclamespot Le Rouge van Chanel te betreuren. Hij deelde mee dat de model binnenkort 24 jaar wordt en dat de spot (met akkoord van de auteur) geinspireerd is op een bloemlezing uit de mythische film van Jean-Luc Godard, Le Mépris.

Jurybeslissing

Vooreerst heeft de Jury vastgesteld dat de scène in de spot een sensuele en geen seksuele connotatie heeft.

Anderzijds is de Jury van oordeel dat de jonge vrouw niet minderjarig lijkt. Dienaangaande heeft de Jury ingevolge het schrijven van de adverteerder genoteerd dat de jonge vrouw die afgebeeld wordt in de spot 24 jaar wordt en dus niet minderjarig is.

Rekening houdend met wat voorafgaat en binnen deze context, is de Jury van oordeel dat deze reclame geen beweringen of visuele voorstellingen bevat die indruisen tegen de algemeen geldende fatsoensnormen.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Aangezien geen hoger beroep werd aangetekend, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: CHANEL
Product/Dienst: Lippenstift
Media: Bioscoop
Initiatief: Consument
Categorie: Cosmetica
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  25/06/2008