CHANEL – 19/04/2017

Beschrijving van de reclame

De affiche toont het opgemaakte gezicht van een glimlachende jonge vrouw, met de teksten « Rouge Coco Gloss » en « Le nouveau gloss intensément brillant – Chanel – Disponible sur chanel.com - #ilovecoco ».

Motivering van de klacht(en)

De klager deelde mee dat men een meisje ziet van nauwelijks 10 jaar oud dat helemaal opgemaakt is en dat wat in het oog springt de lippenstift is. Naar zijn mening overschrijdt dit de grenzen gezien het model nog een kind is (speciale bescherming). Hij verwelkomt deze vorm van objectivering niet.
Bovendien is lippenstift een attribuut van vrouwelijkheid en voor hem is dit niet toepasselijk op kinderen/jonge meisjes.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat de klager, die aangeeft dat de persoon die het product promoot 10 jaar oud zou zijn, zeer slecht geïnformeerd is. Een eenvoudige opzoeking online laat toe om vast te stellen dat de actrice Lily Rose Depp op 27 mei 1999 geboren is. Het gaat dus geenszins om een “meisje van nauwelijks 10 jaar oud”.
De klacht is dus gebaseerd op een manifest foutieve premisse.

Wat de conformiteit met de toepasselijke normen betreft, wenste de adverteerder voor zover nodig de volgende punten aan te halen:
- De campagne neemt de gemeenzaam gebruikte codes van de wereld van de cosmetica aan. Zij zet de elegantie die zijn product kenmerkt op de voorgrond.
- De campagne is op geen enkel punt in strijd met de hedendaags geldende fatsoensnormen.
- Zij geringschat op geen enkele wijze de menselijke persoon en staat ver verwijderd van het uitdragen van een beeld dat zou indruisen tegen de waardigheid of het fatsoen of dat het publiek zou kunnen choqueren of provoceren.
- Zij bevat geen enkele provocerende of choquerende mededeling die enkel en alleen om de aandacht te trekken zou zijn gebruikt.
- Geen enkel lichaamsdeel van de affiche wordt geaccentueerd als object zonder verband met de reclame.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de affiche die het voorwerp uitmaakt van de klacht het opgemaakte gezicht van een glimlachende jonge vrouw toont, om promotie te voeren voor een nieuwe lippenstift van de adverteerder.

De Jury is vooreerst van mening dat het model niet zo jong lijkt als de klager denkt. Ingevolge het antwoord van de adverteerder heeft zij er nota van genomen dat het model de actrice Lily Rose Depp is die 17 jaar oud is.

De Jury is van oordeel dat de affiche niet aanspoort tot een vroegtijdig of misplaatst gebruik van het gepromote product en dat ze niet van aard is om jonge vrouwen te instrumentaliseren.

Gelet op het voorgaande is de Jury van oordeel dat de reclame niet in strijd is met de JEP Regels inzake de afbeelding van de mens en evenmin getuigt van een gebrek aan een behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef on hoofde van de adverteerder.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: CHANEL
Product/Dienst: Rouge Coco Gloss
Media: Affiche
Categorie: Cosmetica
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  19/04/2017