CHANEL – 03/08/2010

Beschrijving van de reclame

De affiche toont een jonge vrouw die met bloemen versierd is en die op haar knieën een flesje Chance Eau Tendre van Chanel houdt. Daaronder de tekst: “Ne la laissez pas s’envoler”

Motivering van de klacht(en)

Toen de klager deze reclame zag, moest hij onmiddellijk denken aan een uitzending over pedofilie waar men praat over bestanden met kinderen die op het internet rondgaan. Deze bestanden bevatten foto’s van hun gezicht en foto’s van naakte kinderen. Een van deze foto’s van een klein meisje van ongeveer 14 doet levendig denken aan het jonge meisje op de affiche. Zij wordt eveneens naakt voor de wellustige blik van de volwassenen geplaatst. Deze kinderen in deze Internetdatabase zijn te huur of te koop. Wanneer de klager de boodschap van de reclame ziet, dan is het is het het kind dat men niet mag laten ontsnappen en niet het parfum.

De klager denkt dat deze boodschap en deze foto, evenals deze reclame zo snel mogelijk moet verdwijnen van de openbare reclamepanelen. De klager beschouwt dit soort reclame als een verdoken aansporing tot pedofilie. De klager denkt dat onze maatschappij daar geen nood aan heeft.

Deze foto heeft een diepe afkeer opgewekt bij de klager.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder is verbaasd over de zeer zware en alleenstaande beschuldiging op de reclamefoto Chance Eau Tendre van Chanel.
De adverteerder heeft meegedeeld dat het model juffrouw Sigrid Agren meerderjarig is. Bovendien heeft de adverteerder meegedeeld dat deze foto bedacht en uitgevoerd werd door de beroemde fotograaf Jean-Paul Goude. De adverteerder hoopt ten zeerste dat deze elementen een andere kijk op deze foto zullen teweeg brengen.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de affiche een jonge vrouw toont die met bloemen versierd is en die op haar knieën een flesje Chance Eau Tendre van Chanel houdt. Daaronder de tekst: “Ne la laissez pas s’envoler”

De Jury is van mening dat het uiterlijk van de jonge vrouw niet laat vermoeden dat ze minderjarig is. In dit opzicht, heeft de Jury op basis van het schrijven van de adverteerder er nota van genomen dat het model meerderjarig is.
Gelet op wat voorafgaat, heeft de Jury gemeend dat deze reclame geen enkele verklaring of visuele voorstelling bevat die indruist tegen de geldende fatsoensnormen en dat ze geen enkel element bevat dat direct of indirect doet denken aan pedofilie.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: CHANEL
Product/Dienst: Chance Eau Tendre
Media: Affiche
Initiatief: Consument
Categorie: Cosmetica
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  03/08/2010