CEMEPRO BVBA – 23/10/2013

Beschrijving van de reclame

VO: “Italiaans design en kwaliteit voor 99 euro per maand. Taita in echt leder, 99 euro op 15 maanden. Italië bij u thuis, dat is Chateau d’Ax.”.

Tekst: “Italiaanse Kwaliteit en Design aan 99€ per maand”.
In een witte cirkel met rode rand: “99€ per maand JKP 0%*”.
Onderaan in kleine letters: “*vraag in de winkels naar onze kredietvoorwaarden” en “op 15 maanden - voorschot 305€”.
Vervolgens de vermeldingen: “0800 99.490 Chateau d’Ax Italia
www.chateau-dax.it”.

Motivering van de klacht(en)

De klager vraagt zich af of de waarschuwing “Let op, geld lenen kost ook geld.” niet ontbreekt in deze reclame.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder heeft meegedeeld dat deze reclame verwees naar een maandelijkse afbetaling van 99 euro. Het gaat om een gratis krediet 0% en eveneens om een jaarlijks kostenpercentage van 0% zoals hij dit vaak doet.
Op de folder staat de voetnoot duidelijk aangeduid, alsook in zijn reclame op televisie.

Volgens de klacht zou deze informatie blijkbaar vergeten geweest zijn in de reclame op televisie in de maand september. De adverteerder preciseerde dat hij zich zal informeren bij de regie die de reclamefilms voorbereidt aangezien gewoonlijk alle informatie wordt overgenomen.
Dat is trouwens ook zo in zijn geschreven reclame, de folders of de verschillende magazines waarin hij gewoonlijk reclame plaatst.

De adverteerder benadrukte tenslotte dat de reclame op televisie en in de magazines afgelopen is.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de TV-spot in een witte cirkel met rode rand vermeldt: “99€ per maand JKP 0%*” en onderaan in kleine letters: “*vraag in de winkels naar onze kredietvoorwaarden” en “op 15 maanden - voorschot 305€”, en vervolgens naar de website van de adverteerder verwijst.

Gegeven dat de TV-spot een rentevoet van 0% aankondigt en zo een rentevoet of cijfers betreffende de kosten van het krediet vermeldt, moet deze reclame de standaardinformatie vermelden overeenkomstig artikel 5, § 1 van de wet op het consumentenkrediet van 12 juni 1991, en niet de boodschap “Let op, geld lenen kost ook geld” zoals voorzien in artikel 5, § 2 van dezelfde wet.

Dienaangaande heeft de Jury beklemtoond dat deze elementen van informatie samen vermeld dienen te worden en niet over verschillende media verspreid mogen worden (bijvoorbeeld TV en website). Deze elementen moeten eveneens vermeld worden overeenkomstig artikel 14 van het koninklijk besluit tot wijziging van verschillende besluiten inzake consumentenkrediet en tot uitvoering van de artikelen 5, § 1, tweede lid, en § 2, en 15, derde lid, van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet.

Gelet op het voorgaande en op basis van voormelde bepalingen, heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om de reclame te wijzigen, en bij gebreke daaraan de reclame niet meer te verspreiden.

Gevolg

De adverteerder heeft bevestigd dat de reclame niet meer wordt uitgezonden en dat hij in de toekomst rekening zal houden met de beslissing van de Jury.

Adverteerder: CEMEPRO BVBA
Product/Dienst: Château d’ax
Media: TV
Onderzoekscriteria: Wettelijkheid, Andere
Initiatief: Consument
Categorie: Woning/meubilair
Datum afsluiting:  23/10/2013