CELINE DIRECT – 03/07/2009

Beschrijving van de reclame

Een advertentie (A4 pagina) met als titel: “Een nieuwe vondst: kruidendrank om af te slanken! Probeer het nu! Haal deze wonderdrank onmiddellijk in huis en slank af zonder dieet!” toont drie soorten afbeeldingen:
-een foto van een vrouw met een lintmeter rond haar middel
-3 foto’s (voor en na) met oorspronkelijk gewicht voor de kuur(66kg), gewicht na 1 week kuren (59kg) en gewicht na 2 weken kuren (52 kg)
-een foto van een vrouw die een ijsje eet, met de tekst: “Je eet wat je wil!”.

Vervolgens een verklarende tekst met de volgende subtitels:
-Deze Chinese kruidendrank maakt vet vloeibaar
-Met deze Chinese kruidendrank is afslanken kinderspel: vet dat zich plaatselijk op buik, heupen, dijen,… enz heeft vastgezet, wordt vloeibaar gemaakt. Het resultaat is verbijsterend: 1 kilo per dag verliezen zonder ook maar enige vorm van dieet en zonder risico. Wanneer je te snel gewicht verliest, drink dan enkele dagen geen Chinese kruidendrank.
-Wil je weten waarom je zoveel overtollige kilootjes verliest in zo weinig tijd?
-Een verbazingwekkend resultaat.
-Een slank lichaam. Een sexy figuur. In een mum van tijd.

In een kader bevinden zich de volgende beweringen:
-maakt vet vloeibaar dat zich op buik, heupen, bips, .. .enz heeft vastgezet.
-voorkomt onvoorwaardelijk dat je lichaam vetreserves opbouwt, zelfs na het beëindigen van de kuur.
-doet je gemiddeld 7 kilo per week afslanken
-laat je toe je favoriete gerechten te eten en zelfs enigszins overdaad te plegen
-geeft je je energie en vitaliteit terug…

Onderaan afbeelding van het product, met prijsaanduiding, bestelbongegevens, telefoonnummer, postbusadres, garantie met terugbetaling indien niet tevreden, verzakingstermijn, verwijzing naar privacywet.

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame is volstrekt ongeloofwaardig: afslanken zonder moeite door een drank die vet opeet. Dit kan nooit waar zijn. Door de afbeeldingen van gewichtsvermindering worden we er wel toe aangezet om het product te kopen.

Standpunt van de adverteerder

Geen antwoord

Jurybeslissing

1) Vooreerst heeft de Jury vastgesteld dat deze reclame de volgende elementen bevat:

verwijzing naar de snelheid en mate van gewichtsverlies (“na enkele uren begin je reeds heel natuurlijk gewicht te verliezen – overtollige kilootjes verliest in zo weinig tijd – met de chinese kruidendrank slankt u per dag 1 kilo af zonder dieet – een slank lichaam. In een mum van tijd – 1 kg per dag en dus 7 kg per week - enz …. + afbeelding van voor en na foto’s die gewichtsverlies van 14 kg weergeven na 2 weken kuren).

De Jury verwijst terzake naar de verordening (EG) nr. 1924/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 2006 inzake voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen.

Art. 2 van deze verordening stelt dat ze van toepassing is op voedings- en gezondheidsclaims, die in commerciële mededelingen gebruikt worden.

Deze verordening omschrijft « gezondheidsclaim » als « een claim die stelt, de indruk wekt of impliceert dat er een verband bestaat tussen een levensmiddelencategorie, een levensmiddel of een bestanddeel daarvan en de gezondheid ».

Artikel 2 voegt er aan toe dat voor de toepassing van deze verordening de definitie van "voedingssupplement" van Richtlijn 2002/46/EG inzake voedingssupplementen geldt.

Deze omschrijft de voedingssupplementen als « aanvulling op de normale voeding bedoelde voedingsmiddelen die een geconcentreerde bron van een of meer nutriënten of andere stoffen met een nutritioneel of fysiologisch effect vormen en in voorgedoseerde vorm op de markt worden gebracht, namelijk als capsules, pastilles, tabletten, pillen, en soortgelijke vormen, zakjes poeder, ampullen met vloeistof, druppelflacons, en soortgelijke vormen van vloeistoffen en poeders bedoeld voor inname in afgemeten kleine eenheidshoeveelheden ».

Overeenkomstig artikel 12 van de Verordening, zijn de claims « die zinspelen op de snelheid of de mate van gewichtsverlies » niet toegelaten.

Deze reclame is derhalve in strijd met deze Europese Verordening.

2) De Jury is tevens van oordeel dat deze reclame getuigt van een gebrek aan maatschappelijke en professionele verantwoordelijkheid, dit gelet op de beweringen die erop wijzen dat men niets hoeft te veranderen aan zijn gewoonten (niets meer ontzeggen, hoeft eetgewoonten niet te veranderen en geen afmattende lichaamsoefeningen te doen, eet wat je maar wil,laat je toe je favoriete gerechten te eten en zelfs enigszins overdaad te plegen, …).

Deze reclame is derhalve in strijd met art. 1, al 2 van de code van de Internationale Kamer van Koophandel.

3) De Jury heeft vastgesteld dat deze reclame een postbusadres vermeldt en geen geografisch adres, hetgeen strijdig is met art. 78 WHPC, alsook met art. 94/7§4 zoals ingevoegd door de wet van 5 juni 2007 tot wijziging van de WHPC.

Gelet op wat voorafgaat, heeft de Jury aan de adverteerder verzocht om deze reclame onder geen enkele vorm meer te verspreiden.

Op basis van art. 10 van het Jury reglement stelt de Jury aan de adverteerder de vereiste om zijn volgende campagne voor hetzelfde merk voorafgaandelijk aan de verspreiding ervan voor te leggen gedurende een termijn van 1 jaar. De betrokken media zullen hierover ingelicht worden zodat ze aan deze vereiste hun medewerking kunnen verlenen.

Bij gebreke aan hoger beroep en bij gebreke aan bevestiging van de adverteerder dat hij de JEP beslissing zal naleven, werd een schorsingsaanbeveling aan de media verstuurd.

Adverteerder: CELINE DIRECT
Product/Dienst: Chinese Kruidendrank
Media: Dagblad
Onderzoekscriteria: Wettelijkheid
Initiatief: Consument
Categorie: Gezondheid
Datum afsluiting:  03/07/2009