CCR LIEGE – COLLECTIF JAZZ04 – 27/08/2018

Beschrijving van de reclame

De afbeelding in retrostijl voor de voorstelling van de 9de editie van de Rallye ‘Jazz04 au fil de l’eau’ toont een vrouw in bikini die op een plank boven het water zit.

Motivering van de klacht(en)

De klaagster verwees naar de affiche van het evenement waarop een pin-up in bikini staat afgebeeld, een typische tekening uit de jaren 50. Ze deelde mee dat het evenement een muzikale wandeling rond jazzmuziek betreft en dat niets in de illustratie toelaat om dit eruit af te leiden. Volgens haar heeft de afbeelding niets met het hele gebeuren te maken. Ze doet zich “retro” voor om aan te sluiten bij de stijl jazz die geen “modern” imago heeft, maar de klaagster wijst erop dat we in 2018 leven en niet meer in de jaren 50, en ze vindt het erg jammer dat een vrouwenlichaam wordt gebruikt om mensen naar een concert te lokken. Ze voegde daar ook nog aan toe dat het beeld ongepast en misleidend is (Luikse baadsters zien er zo niet uit).
De klaagster zou even gechoqueerd zijn geweest als er een man in zwemkleding op de affiche had gestaan, want ook dat zou helemaal niets met het evenement te maken hebben gehad. Door in dit geval een pin-up te gebruiken om de aandacht te trekken, richt de organisatie zich echter hoofdzakelijk op mannen en muziek zou eigenlijk niet op één bepaald geslacht gericht mogen zijn.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat het niet de bedoeling was om te choqueren. Sinds 2010 wordt voor de grafische vormgeving steeds dezelfde stijl gekozen: blauw als hoofdkleur, een retro-identiteit die past bij jazzmuziek, de symboliek van water, hier voorgesteld door een zwemster. De adverteerder koos voor deze huisstijl om een breed publiek aan te spreken en zich niet te beperken tot een gespecialiseerd publiek dat de genoemde artiesten reeds kent. Zo wil de adverteerder het jazzpubliek, dat steeds ouder wordt, vernieuwen. Hij wilde bovendien de gezelligheid van het evenement benadrukken en gebruikt dan ook watershuttles op de Maas om mensen via de rivier van het ene concert naar het andere te brengen.
Negen edities lang heeft nog nooit iemand dergelijke kritiek geuit.
Het beeld leek hem aangenaam om naar te kijken en hij zag er niets degraderend in voor het vrouwelijke geslacht. Als men de affiche in de context van die periode bekijkt, wekt ze gevoelens van gelukzaligheid en luchtigheid op die geassocieerd worden met vrije tijd, ontspanning en vakantie, wat hem passend leek voor een familiaal evenement dat plaatsvindt op de laatste zondag van de zomervakantie. Het was helemaal niet de bedoeling een hoofdzakelijk mannelijk publiek aan te trekken.
De adverteerder wilde geen “provocerende” affiche maken, maar ook geen affiche die enkel op de artiesten focust.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennisgenomen van de afbeelding in retrostijl met een vrouw in bikini en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Ingevolge het antwoord van de adverteerder heeft de Jury er nota van genomen dat de adverteerder gekozen heeft voor een retro-identiteit die past bij jazz en voor een zwemster als verwijzing naar het water, teneinde een breed publiek aan te spreken voor dit evenement, dat plaatsvindt aan het einde van de zomervakantie en waarbij watershuttles de bezoekers naar de concerten brengen.

In die context is de Jury van mening dat de afbeelding van de vrouw in kwestie geen onfatsoenlijke of seksistische elementen bevat.

Gelet op het voorgaande is de Jury van oordeel dat de advertentie de vrouw niet tot een (lust)object herleidt en haar waardigheid niet aantast.

Ze is eveneens van oordeel dat de advertentie niet van aard is om door de gemiddelde consument als discriminerend of denigrerend ten opzichte van vrouwen te worden beschouwd.

De Jury is derhalve van oordeel dat de advertentie niet in strijd is met de Regels van de JEP inzake de afbeelding van de mens.

Bij gebreke van inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: CCR LIEGE - COLLECTIF JAZZ04
Product/Dienst: Rallye ‘Jazz04 au fil de l’eau’
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  27/08/2018