CASH CONVERTERS – 08/11/2017

Beschrijving van de reclame

De radiospot gaat als volgt:
Vrouwenstem: « Il y a un an avec Philippe, c’était merveilleux. Depuis l’arrivée du bébé, il ne m’a plus touchée. Il m’a revendue chez Cash Converters. »
Vrouwenstem: « Aujourd’hui je revis avec Julie. Je suis une console de jeu et grâce à Cash Converters je redonne du plaisir. Il a vendu, elle a acheté et ils se sont fait plaisir.
Cash Converters, 20 ans ça se fête. »
Voice-over: « Plein de cadeaux à gagner sur funconverters.be. »

Motivering van de klacht(en)

De klager vindt het een macho-reclame, zelfs een seksistische reclame die wat neerbuigend is voor vrouwen. Het is pas na enkele seconden dat men zich realiseert dat hetgeen de vrouwenstem zegt een videogameconsole betreft en niet een vrouw maar de spot speelt op deze dubbelzinnigheid.

Standpunt van de adverteerder

Voor de adverteerder is het evident dat er geen enkele bedoeling is om gevoeligheden te kwetsen, maar hij geeft toe dat er humor gebruikt is om de luisteraar(ster) aan te spreken. Volgens hem heeft de klager of klaagster exact het tegendeel begrepen van de in het script gesuggereerde betekenis. De boodschap gaat veeleer in de zin van een man die niet langer met zijn spelconsole speelt en verkiest om zijn tijd te gebruiken om zich om zijn gezin te bekommeren.

Bovendien beoogt de adverteerder, door het object (spelconsole) te “humaniseren” door het een stem te geven, om onrechtstreeks een positief gedrag tot stand te brengen, met name om een tweede leven te schenken aan voorwerpen en om te sensibiliseren voor een ecologisch verantwoorde consumptie. Daar deze noties nog relatief nieuw zijn voor het publiek, zijn verrassing en humor belangrijke troeven om de consument aan te spreken en zich te doen openstellen voor wat betreft het tweedehands verkopen en kopen. Door de notie van plezier (om goede zaakjes te doen) te suggereren, hoopt de adverteerder tevens een deel van de bevolking te raken dat er nog niet toe is overgegaan om tweedehands te verkopen/kopen.

Door in de achtste seconde duidelijk aan te geven dat het om een spelconsole die “praat” gaat, laat de spot bij de luisteraar(ster) geen dubbelzinnigheid bestaan die hij of zij zou kunnen opvatten als een voor vrouwen neerbuigende boodschap. De radiospot duurt 20 seconden, dus gedurende 12 seconden (of 60% van de duur van de spot) heeft de luisteraar(ster) begrepen dat het wel degelijk om een spelconsole gaat en niet om een dame die verkocht is.

Samengevat lijkt het de adverteerder evident, ook als zijn gevoel voor humor niet noodzakelijk volledig gedeeld wordt, dat zijn woorden geenszins macho of seksistisch zijn en op geen enkele wijze neerbuigend zijn voor de waardigheid en de positie van de vrouw.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennis genomen van de radiospot waarin een vrouwenstem een spelconsole personifieert die via de diensten van de adverteerder verkocht en gekocht is.

Volgens de Jury wordt, zelfs indien de luisteraar zich aangesproken kan voelen door de eerste woorden van de spot (« Il y a un an avec Philippe, c’était merveilleux. Depuis l’arrivée du bébé, il ne m’a plus touchée. »), de eventuele dubbelzinnigheid opgeheven door de woorden « Il m’a revendue chez Cash Converters. ».

De Jury is derhalve van mening dat de in de spot aanwezige humor er niet toe leidt dat deze pejoratieve allusies of vermeldingen gebaseerd op geslacht bevat en dat de reclame de vrouw niet tot een object herleidt.

Gelet op het voorgaande, is de Jury van oordeel dat de reclame in kwestie niet van aard is om door de gemiddelde consument als seksistisch of denigrerend voor vrouwen te worden opgevat.

Zij is derhalve van oordeel dat de reclame niet strijdig is met de JEP Regels inzake de afbeelding van de mens en evenmin met de Regels inzake humor in reclame.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: CASH CONVERTERS
Product/Dienst: Cash Converters
Media: Radio
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  08/11/2017